LIGE NU:

Ny teknologi skal forebygge trafikulykker

Alexander Svejstrup vil undersøge bilisters fokuspunkter i trafikken ved hjælp af såkaldt "eye-tracking" - og dermed forebygge mulige trafikulykker.

Et afgangsprojekt fra ingeniørstudiet skal hjælpe på trafiksikkerheden.

Projektet, som Alexander Svejstrup fra Aalborg Universitet står bag, går efter at forhindre færdselsuheld ved at finde farlige vejkryds. Både for den enkelte, der kan undgå potentielle tragiske ulykker – men også for samfundet, hvor ulykkerne også har konsekvenser.

- Samfundet bruger rigtig mange penge, når ulykker indtræffer. Beredskabet, sygehusvæsnet, forsikringer. Nogle bliver invalide. Det er et stort problem for samfundet, siger Alexander Svejstrup om motivationen bag projektet til TV2 Nord.

Den røde prik markerer øjets fokuspunkt i trafikken
Den røde prik markerer øjets fokuspunkt i trafikken
Foto: TV2 Nord

I projektet vil Alexander Svejstrup undersøge hvor bilister har deres opmærksomhed under kørslen – specielt når de kører ind i vejkryds. Forsøgspersonerne har en brille på, som fortæller hvordan de orienterer sig i trafikken.

Potentielle ulykker skal forhindres 

Hidtil har trafikforskere primært fokuseret på de ulykker der allerede er sket. Alexander Svejstrup går med dette projekt efter at afkode, hvor der er høj sandsynlighed for, at der engang vil ske ulykker.

- Potentialet er, at vi får muligheden for rent fysisk at gøre noget ved lokaliteter og vejforhold, så de potentielle uheld ikke kommer til at indtræffe, fortæller Alexander Svejstrup.

Uopmærksomhed er skyld i ca. 80 procent af de ulykker der sker. Derfor er det vigtig at finde ud af hvor bilister har deres opmærksomhed. 

Se indslaget om Alexander Svejstrups projekt herunder.