Aalborg Portland er en af de virksomheder, der leverer overskudsvarme til fjernvarmeværkerne. SF vil nu gøre det billigere og nemmere for dem at komme af med deres varme, hvilket skal komme forbrugerne og miljøet til gode. Arkivfoto. Foto: Aalborg Portland

Nyt forslag skal gøre fjernvarme billigere

SF er på banen med et nyt forslag, der skal gøre det gratis for virksomhederne at levere overskudsvarme til fjernvarmeværkerne.

Erhvervs- og skatteordfører samt nordjysk folketingsmedlem for SF, Lisbeth Bech Poulsen, vil gøre det problemfrit for virksomhederne at levere overskudsvarme til fjernevarmeværkerne. Forslaget skal gøre fjernvarmen billigere for forbrugerne og forhindre spild af varme. 

Lige nu skal virksomhederne betale afgift for at få lov til at sælge varme til fjernevarmeværkerne. Ifølge SF får det flere virksomheder til helt at droppe at sælge overskudsvarmen, der istedet spildes.

- Det er absurd, at store virksomheder er tvunget til at fyre for fuglene, når de ligeså godt kan sende deres overskudsvarme ud i naboernes stuer. Vi skal have ændret reglerne, så de kan forære varmen væk, uden at det koster dem hverken penge eller tid på besværlig administration, siger Lisbeth Bech Poulsen.

Det vil komme flere nordjyske virksomheder til gode, mener byrådsmedlem for SF i Aalborg, Jens Toft Nielsen. 

- I Aalborg har vi meget store virksomheder, der allerede i dag leverer meget overskudsvarme, der anvendes til fjernvarme. Med SF's forslag vil det være rentabelt at udnytte betydeligt mere overskudsvarme end i dag til glæde for miljøet og varmeforbrugerne, siger han.

Jens Toft Nielsen mener heller ikke, at forslaget vil afføde protester i Aalborg Byråd, da han mener, forslaget kun vil være til gavn for både forbrugere og miljø.

Det er absurd, at store virksomheder er tvunget til at fyre for fuglene, når de ligeså godt kan sende deres overskudsvarme ud i naboernes stuer

Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Udover afskaffelsen af afgiften foreslår SF også, at man forenkler reglerne for overskudsvarme, da partiet mener, at flere virksomheder dropper at sælge varmen, da reglerne er for komplicerede. 

Forslaget skal også mindske belastningen på klimaet, da energien fra virksomhederne bliver udnyttet bedre, når de leverer mere overskudsvarme til fjernvarmeværkerne.