LIGE NU:

Opråb fra forældre: Vi vil have flere pædagoger på stuerne

Utilfredse forældre deltog i borgermøde i Aalborg Kommune. De vil have flere hænder til deres børn i daginstitutionerne

Budgettet for 2020 er ved at blive forhandlet på plads i Aalborg. Derfor inviterede kommunen mandag aften til borgermøde om planerne for budgettet. Her kunne alle, der havde lyst, komme med deres kommentarer til, om pengene så også bliver brugt rigtigt.

Den mulighed benyttede cirka 400 borgere sig af.

Alle pladser var fyldt op til mandagens borgermøde i Aalborg. 
Alle pladser var fyldt op til mandagens borgermøde i Aalborg. 
Foto: Sofie Bach

Forrest i salen sad en gruppe i gule t-shirts. De er medlemmer af forælderorganisationen ”Forældre for minimumsnormeringer”. Organisationen arbejder for at sikre en minimumsnormering i børnehaver og vuggestuer, der svarer til BUPL’s anbefalinger.

Det vil sige 3 børn per pædagog i vuggestuen og 6 børn per pædagog i børnehaven.

- Jeg ser en hverdag, hvor vi har en masse kvalificerede pædagoger, men der er alt for få. Og jeg ser en hverdag, hvor jeg afleverer mit mindste barn i vuggestuen – han er lige fyldt et år - og der er ikke hænder nok til at modtage et barn, som faktisk synes, at det er ret voldsomt, at der er en forælder, der går i en afleveringssituation, siger forælder Jannie Brogaard fra gruppen ”Forældre for minimumsnormeringer” i Aalborg.

Tvivl om tal

Hvis man ser på tallene for Aalborg, så lever kommunen umiddelbart op til målsætningen. Aalborg har nemlig en normering på 2,9 børn per voksen i vuggestuer og 5,8 børn per voksen i børnehaver.

Men graver man dybere i tallene, kan man se, at de dækker over alle faggrupper og også tæller sygdomsramte medarbejdere med i statistikken. Det vil sige, at rengøringspersonale og ledelse bliver talt med, og hvis en medarbejder er syg, så tælles medarbejderen samt vikaren med i statistikken.

- De tal kan slet ikke bruges til at sige noget om, at normeringerne ligger højt i Aalborg Kommune. For de tal skal udelukkende bruges til at se på, hvor store lønudgifter, der er på daginstitutionsområdet. Tallene kan ikke sige noget om dagligdagsnormeringen overhovedet, siger Jannie Brogaard.

Det er Familie- og Beskæftigelsesrådmand Mai-Britt Iversen fra Socialdemokratiet ikke enig i. Hun henviser til, at tallene kan bruges til at sammenligne situationen i Aalborg med andre kommuner:

- Hvis man kigger på de tal, som er opgjort af Danmarks Statistik, og som opgøres på samme måde i alle kommuner, så ligger Aalborg pænt. Men det betyder ikke, at vi ikke også gerne vil have flere voksne per barn i daginstitutionerne. Det tror jeg ikke, der er nogen i byrådet, der ikke vil synes er en rigtig god idé, siger Mai-Britt Iversen.

Ingen penge til pædagoger

I budgetforslaget for 2020 er der ikke afsat penge til ekstra pædagoger, og det kommer heller ikke til at ske, lyder meldingen fra Familie- og Beskæftigelsesrådmand, Mai-Britt Iversen fra Socialdemokratiet. Hun forventer, at det er et område, der vil blive prioriteret på finansloven.

- Noget af det, mit parti gik til valg på, er jo, at der skal bedre normeringer i daginstitutionerne. Det er vi alle sammen enige om, og det forventer jeg i høj grad også, der bliver afsat penge til på finansloven, siger Mai-Britt Iversen.

I stedet for at vente på finansloven, vil det så ikke give mening, at I giver flere penge til institutionerne?

- Lige nu har de lovet, at der kommer flere penge, og vi ser faktisk også nogle forringelser på daginstitutionsområdet, og i første omgang vil vi kæmpe for at fjerne forringelserne. Aalborg Kommune står i en situation, hvor vi ikke har nok penge at dele ud af, men vi afsætter otte millioner ekstra til det stigende børnetal, så det er ikke, fordi vi ikke bruger penge på børneområdet, men jeg forventer, at der kommer penge til området på finansloven, siger rådmand Mai-Britt Iversen.