02:59

Plakatpolitiet rykker ud: På jagt efter ulovlige valgplakater

Vejdirektoratet er ved at drukne i rapporter om ulovligt opsatte valgplakater, og de er klar med bøder, hvis overtrædelserne er grove nok.

Poul Tradsborg er teknisk konsulent hos Vejdirektoratet. Efter 40 år i politiets tjeneste håndhæver han nu reglerne for opsætning af valgplakater på Statens veje. Det vil sige på Motorvejene, motortrafikvejene og større hovedveje.

- Lige nu har jeg 800 anmeldelser liggende, men det er fra hele landet. Vi har folk ude og kontrollere vores veje flere gange om ugen, så vi kan se om vores påbud efterkommes, siger Poul Tradsborg.

Ved mindre overtrædelser bliver kandidaten eller partiet ringet op med besked om, at tage de ulovlige plakater ned. Sker det ikke indenfor 24 timer falder der en bøde. Ved grove overtrædelser, der truer trafiksikkerheden er der til gengæld ingen pardon.

- På alle motorvejsbroer er det ulovligt at hænge plakater op. Det gælder også f.eks. i rundkørsler, hvor der fra en tilkørselsvej må køres med mere end 60 km/t. I de tilfælde fjerne Vejdirektoratet plakaten straks og kører den i depot. De tilfælde medfører altid bøde, siger Poul Tradsborg. 

Læs også Enige regionspolitikere: Vi bevarer akutbilen i Hjørring

Vejdirektoratet har udgivet en folder, som alle kommuner og alle partier har fået tilsendt. Her kan man læse om de almindelige regler for opsætning af valgplakater. Det er især afstandskrav til cykelstier og fortove, der volder problemer, men ifølge Poul Tradsborg er der ingen undskyldninger.

- Folk er faktisk rigtig flinke, når jeg ringer rundt til de ansvarlige, men ukendskab til loven fritager jo ikke for ansvar, siger Poul Tradsborg.

Alle valgplakater skal i øvrigt være udstyret med navn, telefonnummer og mailadresse  på den person, der har ansvaret for opsætningen. Er de ikke det,  er det kandidaten på plakaten eller partiet, der risikerer at få en evt. bøde.