Foto: TV2 Nord

Rektor på AAU om 12+: Karakterer skal ikke bruges i konkurrence

Per Michael Johansen, rektor på Aalborg Universitet, hilser ny karakterskala velkommen og understreger, at karakterer er feedback til den enkelte.

Regeringen barsler med en ny karakterskala, der blandt andet byder på karakteren 12+. 

Den nye karakter skal indbyde studerende til at gøre noget 'overraskende' eller 'særligt kreativt'. Men den tæller ikke mere end et almindeligt 12-tal, som fortsat vil figurere på den nye karakterskala. 

Læs også Den er god nok: Virksomhed søger chauffører til førerløse busser

Rektor ved Aalborg Universitet og næstformand i Rektorkollegiet under foreningen af Danske Universiteter, Per Michael Johansen, hilser den nye karakterskala velkommen.

- Overordnet set synes vi som universitetssektor men også som Aalborg Universitet, at det er en okay ide at kigge på, om vi kan belønne den exceptionelle præstation gennem indførelsen af et 12+. 

- Men det man jo skal huske er, at karaktereren er en feedback til den enkelte studerende og ikke noget, der skal bruges i konkurrence med de andre. Og derfor er 12+ måske slet ikke så tosset, fordi det ikke regnes med i gennemsnittet, og derfor kan det bruges til at vide, hvor god man selv er, siger Per Michael Johansen. 

Hvordan kan universiteterne se, at man er særligt dygtig?

I og med at karakteren 12+ ikke regnes med i gennemsnittet, kan andre end den studerende selv altså ikke se, at man har ydet noget ekstraordinært. Det giver derfor ikke en særlig fordel at have ydet et særligt stykke arbejde, vil kritikere indvende. Men ifølge rektoren gør det ikke noget, at eksempelvis universiteter ikke kan se, at eleven er særligt dygtig. 

Læs også Nedlæggelse af regioner: Skoler frygter for fremtidens busforbindelser

- Det ved man jo selv, at man er. Altså kan man yde 12+, så har man jo også ydet 12 og dermed har man fået den højeste karakter, man kan få og som er medregnet i ens gennemsnit. 

- Vi har jo også afskaffet den her 1,08 regel, og vi belønner derfor dygtighed fremfor hurtighed. Det her er et skridt i den rigtige retning, siger rektoren ved AAU.

Karakterskalaen skal efter planen indeholde -3, 00, 02, 4, 6, 8, 10, 12 og 12+. Desuden skal en ekspertgruppe efter planen nedsættes, som skal undersøge muligheden for at indføre de ekstra karaktertrin.

Ekspertgruppen nedsættes i løbet af maj og får frem til årets udgang til at komme med forslag.

Derfor vil 12+-karakteren og de andre kommende justeringer først blive til virkelighed tidligst i 2020 og sandsynligvis først i 2021.