Rudolf Steiner-institution tvangslukket: Børnene var overladt til sig selv - spiste sten og faldt over hegnet

Aalborg Kommunes tilsyn vurderer, at forholdene er så kritisable, at den integrerede børnehave og vuggestue ikke må drives videre. Den daglige leder er afskediget.

Et barn, der sidder alene på en bænk i 20 minutter for herefter at falde i søvn. Et barn, der putter sten i munden og kravler over hegnet ind til børnehaven, uden pædagogerne griber ind. Pædagoger, der hverken engagerer eller støtter børnene i deres leg og udvikling.

Kritikken mod den privatejede Rudolf Steiner-institution Morgenfruen i det østlige Aalborg er massiv.

15 gange har Aalborg Kommunes Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning besøgt privatinstitutionen Morgenfruen for at afdække forholdene.

Samtlige 15 gange har den tilsynsførende observeret bekymrende adfærd fra pædagogerne. Adfærd, der potentielt ville kunne skade børnene, hvis den fortsatte.

Det fremgår af den officielle afgørelse, som ligger til grund for beslutningen om at lukke Morgenfruen med virkning fra 16. maj 2022.

- Børnene får ikke den nødvendige og tilstrækkelige stimulation, som er nødvendig for deres udvikling. Den observerede pædagogiske praksis opfylder åbenlyst ikke kravene i dagtilbudsloven (...) Børnene er i et pasningstilbud, som på sigt er enten skadeligt for dem eller ikke understøtter deres udvikling som påkrævet.

quote Personalet taler ikke med barnet - der observeres meget sparsomt samspil mellem barnet og personalet

Afgørelse fra Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning

Institutionen Morgenfruen er normeret til 30 børn - 20 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn. Den bygger på Steiner-pædagogikken og den filosofi, som ligger bag.

- De fleste forældre har været glade for Morgenfruen. Der har været problemer, men de fleste har været glade og er overraskede over lukningen, siger Nanna Tribler, der er næstformand i Østskolens nyetablerede skolebestyrelse.

Morgenfruens daglige leder er nu afskediget.

- Nu er institutionen lukket. Det er et overstået kapitel, og så må vi se fremad, siger Nanna Tribler.

De fleste forældre har været glade for Morgenfruen, siger Nanna Tribler, der er næstformand i den nyetablerede skolebestyrelse for Østskolen i Aalborg.
De fleste forældre har været glade for Morgenfruen, siger Nanna Tribler, der er næstformand i den nyetablerede skolebestyrelse for Østskolen i Aalborg.
Foto: Ib William Christensen / TV2 Nord

Sag indberettet til Familiegruppen 

Der står endvidere i afgørelsen fra Aalborg Kommunes tilsyn, at personalet ikke formår at engagere sig i børnene og indgå i en givende dialog med dem.

- Personalet taler ikke med barnet - der observeres meget sparsomt samspil mellem barnet og personalet/de andre børn.

- Det bemærkes, at barnet ses både at blive under- og overstimuleret.

Den ringe pædagogiske indsats over for barnet, der beskrives herover, endte i en underretning på institutionens håndtering af barnet, som er blevet indleveret til Familiegruppen i april 2022.

- Helt overordnet ses der tegn på manglende tidlig opsporing, hvilket er bekymrende, da tilsynet under besøgene får øje på mange børn, der kalder på noget forskelligt, lyder det i afgørelsen, der beskriver pædagogerne som ”passive”.

030622 Morgenfruen 1
Foto: Ib William Christensen / TV2 Nord

Anklager om seksuelt misbrug

Flere af forældrene til børn i den integrerede institution har klaget over forholdene. Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning har ad tre omgange modtaget klager fra forældre, der for nylig har haft børn på stedet.

To af klagerne omhandler påstande om seksuelt overgreb fra den tidligere pædagogiske leder, som nu er afskediget.

Derudover har forældrene observeret manglende daglig struktur, utiltrækkelig indhegning, manglende forståelse for det enkelte barn og manglende faglighed og ansvarlighed blandt personalet.

Ligeglade pædagoger

En del af kritikken fra Aalborg Kommunes tilsyn går på det ”passive” personale. Pædagoger, der mangler initiativ og ikke selv byder sig til i forhold til børnene.

- Personalet virker meget handlingslammet, fordi de hele tiden afventer på den pædagogiske leder.

Pædagogikken på Rudolf Steiner-institutionen efterlader også et tvivlsomt billede af en børnehave og vuggestue, der langt fra fungerer, som den bør.

- Overordnet ses der en pædagogisk praksis, som bærer præg af, at der ikke er et tydeligt pædagogisk grundlag, der er fundamentet for praksis jf. Dagtilbudslovens paragraf 8. Det er gennem flere tilsyn observeret, at personalet ikke har en fælles forståelse af mål og målsætninger for det pædagogiske arbejde med børnene.


Seneste nyt

fra Nordjylland