Top 10 i verden: Aalborg Universitet rykker frem på anerkendt liste

Aalborg Universitet får en placering helt i toppen på anerkendt magasins rangliste.

Flere end 1500 universiteter fra hele verden er blevet vurderet på deres bidrag til en bæredygtig udvikling og sociale fremskridt, og her markerer Aalborg Universitet sig som ét af de bedste universiteter i verden.

Det skriver universitetet selv i en pressemeddelelse.

Det er det internationale magasin Times Higher Education, der har rangeret universiteterne på deres såkaldte Impact Ranking 2023. 

- Det er et stort skulderklap til vores forskere og studerende, at Aalborg Universitet nu er i top ti over universiteter i verden, der bidrager mest til at løse de globale udfordringer, siger rektor Per Michael Johansen.

Rangeringen vurderes efter de 17 verdensmål
Rangeringen vurderes efter de 17 verdensmål
Foto: Aalborg Universitet

Listen sammenligner de langt over tusind forskellige universiteters arbejde med alt fra forskning i bæredygtige teknologier til ligestilling og uddannelse til CO2-besparelser på campus. 

Alt sammen vurderes herefter ud fra FN's 17 verdensmål.

- Placeringen her er udtryk for, at AAU’s forskning bliver brugt, både i Danmark og i resten af verden, lyder det fra Per Michael Johansen.

FN's 17 verdensmål

 • Mål 1: Afskaf fattigdom

  Målet handler om afskaffelse af ekstrem fattigdom, at mindske den relative fattigdom og sikre alle adgang til basale ressourcer.

 • Mål 2: Stop sult

  Målet handler om at udrydde sult og fejlernæring og skabe bedre forhold for fødevareproduktion.

 • Mål 3: Sundhed og trivsel

  Målet handler om at mindske mødredødelighed og dødelighed blandt nyfødte og børn, sætte en stopper for epidemier og øge forebyggelsen af sygdomme samt det generelle sundhedsniveau.

 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse

  Målet handler om at sikre både drenge og piger adgang til gratis grundskole uanset forældrenes indkomst niveau og sikre lige adgangs til højere uddannelse samt information helt generelt.

 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

  Målet handler om at styrke kvinders rettigheder og muligheder og stoppe diskrimination af kvinder og piger.

 • Mål 6: Rent vand og sanitet

  Målet handler om at forbedre vandkvaliteten og sikre en ordentlig forvaltning af vandressourcer, således at der er en universel adgang til rent drikkevand.

 • Mål 7: Bæredygtig energi

  Målet handler om at sikre en universel adgang til elektricitet til en overkommelig pris og øge andelen af vedvarende energi væsentligt.

 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

  Målet handler om at fremme økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud og opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og mænd i 2030.

 • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

  Målet handler om at udvikle pålidelig infrastruktur, fremme bæredygtig industri og investere i videnskabelig forskning og innovation.

 • Mål 10: Mindre ulighed

  Målet handler om at styrke de laveste indkomstgrupper og fremme en større økonomisk inddragelse af alle samfundsgrupper uanset køn, race og etnicitet.

 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

  Målet handler om at garantere adgang til sikre og billige boliger samt opgradere beboelse i slumkvarterer og om investeringer i offentlig transport, skabelsen af grønne offentlige rum og forbedring af byplanlægning og bystyring.

 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

  Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

 • Mål 13: Klimaindsats

  Målet handler om at begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det før-industrielle niveau og styrke modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner.

 • Mål 14: Livet i havet

  Målet handler om at skabe en ramme for bæredygtig forvaltning og beskyttelse af havene og kystnære økosystemer og bedre bevarelse og bæredygtig udnyttelse af havbaserede ressourcer.

 • Mål 15: Livet på land

  Målet handler om at bevare og genoprette brugen af terrestriske økosystemer som skove, vådområder, tørre områder og bjerge inden 2030 og fremme bæredygtig forvaltning af skove og standsning af afskovning.

 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

  Målet handler om at støtte fredelige og inkluderede samfund, give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

 • Mål 17: Partnerskaber for handling

  Målet handler om at styrke nord-syd og syd-syd-samarbejde, fremme international handel og støtte øget eksport til udviklingslandene.

Kilde: De 17 verdensmål

I top ved flere verdensmål

Samlet er Aalborg Universitet gået fra en 31. plads helt op i top 10 til en samlet 9. plads.

Kigger man individuelt på hvert verdensmål er AAU gået frem på hele 12 ud af 17 verdensmål, og blandt andet derfor kommer det store spring på ranglisten.

På de tre verdensmål for kvalitetsuddannelse, mindre ulighed og partnerskaber for handling er Aalborg Universitet endda helt oppe på en flot andenplads.

- På Aalborg Universitet vil vi løse problemerne sammen med andre. Resultatet her viser, at det netop er gennem vores mange partnerskaber med virksomheder, organisationer og myndigheder, at vi som universitet bidrager til bæredygtige løsninger. Det er jeg glad og stolt over, siger rektor Per Michael Johansen i pressemeddelelsen.

Ved verdensmål syv om bæredygigt energi går AAU fra en plads mellem 101-200 sidste år til en 18. plads i år.


Seneste nyt

fra Nordjylland