Træer angrebet af svampesygdom i hundeskoven i Østerådalen

Asketræerne i hundeskoven i Østerådalen Nord er angrebet af svampesygdom. Derfor fælder Aalborg Kommune træerne, der ellers kan være til fare for publikum og dyr, hvis de vælter.

Aalborg Kommune er nødt til at tynde meget kraftigt i bevoksningen af asketræer i hundeskoven i Østerådalen Nord, da træerne er angrebet af svampesygdommen asketoptørre. Desuden har mange af træerne fået afgnavet barken af fårene, der går i hundeskoven for at bekæmpe kæmpe bjørneklo.

Mange af træerne er svækkede og angrebet af svamp, hvilket betyder, at de er ustabile og derved kan være til fare for publikum, hvis de vælter. Der er mange hundeejere, som benytter den indhegnede hundeskov. 

Derfor ser Aalborg Kommune sig nødsaget til at fælde de ramte træer, så det fortsat kan være trygt at færdes i skoven.

Arbejdet med at fælde træerne gik i gang i onsdags, og man forventer at have fjernet de fældede træer i løbet af uge 9. Foto: Per Frank Paulsen
Arbejdet med at fælde træerne gik i gang i onsdags, og man forventer at have fjernet de fældede træer i løbet af uge 9. Foto: Per Frank Paulsen

Arbejdet med at fælde træerne gik i gang i onsdags, og man forventer at have fjernet de fældede træer i løbet af uge 9. 

Arbejdsområdet bliver spærret af, mens der arbejdes. Da hundeskoven er delt op i to hegn, forventer kommunen at den ene del kan holdes åben, mens der arbejdes i den anden halvdel. Det vil derfor stadig være muligt at kunne færdes i dele af hundeskoven, mens arbejdet står på.

Når træet køres ud med maskiner, kan der af sikkerhedsmæssige hensyn blive behov for at spærre et større område af. Aalborg Kommune opfordrer folk til at holde god afstand til maskinerne og vis hensyn, mens kommunens medarbejdere udfører arbejdet.


Seneste nyt

fra Nordjylland