LIGE NU:

Mosestrid i Vildmosen: Frustrerede lodsejere må væbne sig med tålmodighed

Taksationskommission var i dag til møde i Lille Vildmose for at løse striden mellem Aalborg Kommune og lodsejerne. Det lykkedes ikke at levere en løsning.

Lodsejerne, advokaterne og kommunens folk troede alle, at sagen om retten til et stykke jord i vildmosen nu ville blive færdigbehandlet, da de i morges mødtes med Taksationskommissionen ude i mosen. Men sådan gik det ikke.

Taksationskommissionen skulle i dag prøve at lytte sig frem til, om det er lodsejerne eller kommunen, der har ret. Og der var rift om opmærksomheden fra Taksationskommissionens dommer, Poul Erik Nielsen, da han og hans folk i dag tog på besigtigelse forskellige steder i mosen.

Lodsejerne er rasende, fordi kommunen er ved at bygge en dæmning, der snart oversvømmer deres jorder. Kommunen fastholder, at den har ret til at foretage naturgenopretning og til at hæve vandstanden. Men slet ikke i det omfang, som det sker i dag, mener lodsejerne.

- Vi har jo aldrig fået af vide, at det blev oversvømmet. Vi må ikke gøde, sprøjte og gå på jagt, men vi må have høstslet og have køer til at afgræsse på vores arealer herude. Det kan vi jo ikke, når vores marker bliver til en sump eller sø. Jeg forventer at få en erstatning, fordi min jord bliver delvis oversvømmet og stærkt forsumpet, siger en af de berørte lodsejere, Henrik Svendsen.

Lodsejerne håber, at taksationskommissionen kan komme frem til en passende erstatning eller ekspropriation af deres jord.

- Det må være en selvfølge. Jeg skal stadig betale ejendomsskatter, selvom min jord står under vand. Det har da ikke noget med ejendomsret at gøre, siger en anden lodsejer, Eli Overgaard.

Løsningen er udskudt

På et møde i Vildmosecentret efter besigtigelsen besluttede Taksationskommissionen at tage endnu et møde sidst i oktober, så alle parter kan få tid til at blive hørt. Efter det næste og formentlig sidste møde i Taksationskommissionen vil der blive truffet en beslutning. Den proces forventes at tage seks uger, så meget tyder på, at der tidligst vil komme en afgørelse hen mod jul.

Lodsejernes advokat, Niels Munch, fra Sønderby Legal i Aarhus, var med i mosen og føler sig ikke overbevist om, at kommunen holder ord, når den hævder, at kommunen med en foreløbig erstatning for ni år siden skulle have gjort det klart, at de ville hæve vandstanden så meget.

- Jeg har i hvert fald ikke set noget dokument eller andet, der viser, at lodsejerne er blevet orienteret om, at der vil komme den slags vanstandshævninger. At jorderne decideret skulle  stå under vand og nærmest konsekvent være en mose eller sø, det er noget helt andet, end lodsejerne blev stillet i udsigt, siger Niels Munch.

Lodsejernes talsmand, Preben Clausen, beskylder kommunen for at tage fuld råderet over landmændenes arealer og gøre dem værdiløse med den midlertidige erstatning for ni år siden.

- Hvis det her munder ud i nul erstatning eller en symbolsk erstatning, så har systemet kørt hen over de lodsejere, siger talsmanden.