Trætte af skåltaler - Anne Louise frygter for sit gymnasiums fremtid

Det, som for jer blot er tal i et regneark, vil for os være forringelser i vores hverdag, lyder det i et åbent brev til regeringen.

Kære regering! Vi er bekymrede.

Sådan indledes et åbent brev, som 22 elevrådsforpersoner fra landets udkantsgymnasier søndag har sendt til regeringen.

Et brev, der er trykt i Jyllandsposten.

En af medunderskriverne er Anne Louise Isaksen. Hun er elevrådsforperson på Dronninglund Gymnasium og går til dagligt i 3. G.

Hvad er et udkantsgymnasium?

Udkantstilskuddet ydes til almengymnasiale institutioner, der:

1) har under 430 stx-årselever (aktivitetskriteriet)

2) geografisk er placeret således, at elever, der er optaget på gymnasiet, ville få mere end 20 km til nærmeste gymnasium, hvis det vurderede gymnasium lukker (afstandskriteriet).

Kilde: Altinget

Hun frygter, hvad der sker, hvis regeringen, som de lægger op til i finansloven, vælger at fjerne et tilskud på en halv million kroner til i alt 32 udkantsgymnasier.

Et tilskud, der står til at udløbe ved årsskiftet.

- I værste kan det gøre, at folk vælger gymnasiet fra, fordi der ender med ikke at være lige så gode muligheder som på de større gymnasier, siger hun.

Får konsekvenser

I de seneste år er gymnasiet gradvist blevet mindre. Ifølge Anne Louise Isaksen er de lige nu under 300 elever, og der er kun tre 2. G-årgange.

- Det er derfor nærliggende at tænke, at flere studieretninger på sigt må lukke, fortæller hun.

I opråbet til regeringen fremgår det, at elevrådsforpersonerne blandt andet frygter for:

"Valgfag og studieretninger, der ikke længere kan udbydes. Ture ud af huset, der må skæres væk", og desuden at de mulige nedskæringer kan betyde lukninger af nogle af udkantsgymnasierne.

Selv siger Anne Louise Isaksen, at hun har haft en god gymnasietid på Dronninglund Gymnasium. Det samme, håber hun, bliver tilfældet for de kommende årgange.

Derfor er hendes og de øvrige elevrådsforpersoners budskab klart. Forlæng tilskuddet til udkantsgymnasierne.

- Vi har hørt jeres skåltaler, hvor I snakker om at styrke landdistrikterne, om uddannelse i hele landet og om levende lokalsamfund. Vi ved, at vi betyder noget for jer, når I står på talerstolen. Derfor håber vi også, at vi betyder noget for jer, når I sidder ved forhandlingsbordet, lyder det til slut fra de 22 elevrådsforpersoner i brevet.

Fire andre nordjyske elevrådsforpersoner har også skrevet under på brevet. Det gælder elever fra Brønderslev, Thisted, Fjerritslev og Morsø Gymnasium.


Seneste nyt

fra Nordjylland