Foto: Per Frank Paulsen

Brønderslev kommune sparer syv millioner på ældrepleje

Byrådet i Brønderslev kommune har vedtaget en række besparelser på ældreområdet. I stedet går pengene til skoler og sundhed i kommunen.

Byrådet i Brønderslev kommune har netop vedtaget en budgetaftale, hvori man skærer 7 millioner kroner fra ældreområdet. Pengene skal gå til skoler og sundhed.

-Jeg mener, at der har været en stor velvilje blandt byrådets partier til at stå sammen om at få et fælles budget i hus. Det er jeg glad for. Vi ville alle helst have undgået at skulle vedtage besparelser, men når vi udvider andre steder, så er det nødvendigt at finde pengene, siger borgmester Mikael Klitgaard (V).

Folkeskoleområdet får tilført 1,7 millioner kroner, til gengæld vil kommunen så købe mindre specialundervisning i andre kommuner. På børnepasningsområdet ændres overgangen fra vuggestue og dagpleje til børnehave fra de nuværende 3 år til 2 år og 10 måneder. Til gengæld afsættes der 200.000 kr. til ekstra støtte til de børn, der måtte have behov for det. Anbringelsesområdet skal også gåes efter i sømmene. Her er vedtaget en rammebesparelse på 2.4 millioner kroner. Dertil kommer, at Unge-Centeret også skal spare 1,7 millioner kroner. som en rammebesparelse.

Ældreområdet skal samlet set spare 7.4 millioner kroner. Det sker hovedsageligt ved at ændre på tildeling af ressourcer til de enkelte plejecentre, og kommunen undgår ikke at skære i medarbejderstaben. Samtidig er der afsat én pulje på 1 mio. kr. til ældreområdet. Sundhedsområdet får også ekstra midler for 2,2 mio. kr. til sundhedspulje og genoptræning:

-Regionerne skal jo også spare. Og vi ved, at det betyder, at patienterne bliver udskrevet hurtigere fra sygehuset, og dermed bliver de kommunernes ansvar. Samtidig bliver vores borgere heldigvis ældre og ældre, og flere rammes af kroniske sygdomme. Et løft til genoptræning vil give øget livskvalitet og sikre, at borgerne hurtigere bliver raske. Derfor er det nødvendigt med flere penge til området, siger borgmesteren.

Administrationen og politikerne skal også spare på deres budgetter, ligesom Vej og Park skal skrue ned for vedligeholdelsen af de grønne områder, ligesom den kollektive trafik skal analyseres og optimeres.

-Vi har i anlægsbudgettet fundet plads til at vedligeholde veje og cykelstier for i alt 9.8 millioner kroner. Der er afsat 1 millioner kr. til at etablere aldersintegrerede institutioner, ligesom fritids- og kulturpuljen øges, og der afsættes 1 millioner kr. til at arbejde med midtbyplaner, siger Mikael Klitgaard. Anlægsbudgettet næste år er på 31 millioner kroner.

Samlet set vil budgettet rumme budgetudvidelser på i alt 88 millioner kroner til blandet andet beskæftigelsesområdet og flygtninge. På serviceområdet tilføres der godt 12 millioner kroner ekstra, mens der samlet set er besparelser for cirka 20 millioner.

-Alt i alt er jeg rimelig tilfreds med det budget, der er vedtaget, siger Mikael Klitgaard.

26 ud af 27 medlemmerne i byrådet står bag aftalen.