LIGE NU:

Brønderslev vil måske bruge gift til at bekæmpe ukrudt

Det koster mange kommunale skattekroner at holde sig fra Roundup, når offentlige fortove og stier skal holdes fri for ukrudt.

Det koster at holde fortove, stier og andre kommunale belægninger fri for ukrudt udelukkende ved hjælp af ukrudtsbrænding, strigling med stålbørster eller ved hyppig sprøjtning med biologiske midler.

Og i takt med at ukrudtet bare vokser, så går antallet af kommunale kroner til at udføre arbejdet for den modsatte vej, og regnestykket hænger ikke sammen.

Det erfarer Brønderslev Kommune nu, og derfor lægges der op til, at man fremover kan bruge det omstridte Roundup til at bekæmpe ukrudtet med.

Kommunens folk inden teknik- og miljøområdet mener,  at de øgede ukrudtsmængder er med til at ødelægge og forkorte belægningernes levetid samt giver et dårligt æstetisk og visuelt indtryk, når ukrudtsmængden bliver for stor, og man foreslår derfor at begynde at bruge roundup i begrænset omfang. 

Det er ellers stik imod den aftale som de danske kommuner har indgået med Miljøministeriet og Danske Regioner om afvikling af brugen af sprøjtemidler på offentlige arealer.  Men flere kommuner blandt andet Frederikshavn bruger alligevel roundup som ukrudtsbekæmpelse. Den beslutning blev sidste år skarpt kritiseret af Danmarks Naturfredningsforening, da det påvirker miljøet og naturen negativt, mener foreningen. Frederikshavn Kommune sparer årligt omkring 600.000 kroner ved at bruge roundup i stedet for bla. afbrænding af ukrudt.

Nu skal politikerne i Brønderslev tage stilling til, om man skal gå samme vej som i Frederikshavn.