LIGE NU:

Byråd overvejer protest: 150 meter høje vindmøller kan skæmme naturen

Byrådet i Brønderslev Kommune afgør i aften, om man vil komme med indsigelser mod nabokommunens planer om nye vindmøller ved Pandrup.

Naturområdet Store Vildmose mellem Aabybro, Pandrup og Brønderslev er en af de helt store turistmagneter, der hvert år trækker masser af besøgende til – nu er området også blevet en lus mellem to kommune-negle.

Jammerbugt Kommune ønsker at udskifte de 12 eksisterende vindmøller ved Rendbæk i Pandrup med 16 moderne 150-meter høje vindmøller.

Men hos nabokommunen Brønderslev er det ikke alle i byrådet, der mener, at det er en god idé.

quote Jeg er bekymret for de mange vindmøller i landdistrikterne her hos os, for naturen vil komme til at lide under det. Vindmøller og grøn energi er positivt for Danmark, men vi nordjyder har fået nok nu.

Jens Andersen, medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Brønderslev Kommune, Venstre

Her frygter flere af medlemmerne, at vindmøllerne, der vil komme til at grænse op til Store Vildmose i Brønderslev Kommune, vil skæmme det naturskønne område.

- Jeg er bekymret for de mange vindmøller i landdistrikterne her hos os, for naturen vil komme til at lide under det. Vindmøller og grøn energi er positivt for Danmark, men vi nordjyder har fået nok nu, siger Jens Andersen, der er medlem af byrådet i Brønderslev Kommune samt Teknik- og Miljøudvalget (Venstre).

Kortet her viser, hvor de 12 nuværende vindmøller står - og hvor de 16 nye skal sættes op:

De blå markeringer er de 12 'gamle' vindmøller, mens de røde markeringer er de nye.
De blå markeringer er de 12 'gamle' vindmøller, mens de røde markeringer er de nye.

Han understreger dog, at Brønderslev ikke skal bestemme over sin nabokommune, men at man dog har ret til at have sin holdning til planerne.

- Vi vil også være kede af, hvis de blander sig i vores planer, men når det ligger så tæt på vores kommunegrænse, vil vi også have lov at have en mening om det, siger Jens Andersen.

Afgøres på Byrådsmøde

Spørgsmålet om, hvorvidt man hos Brønderslev Kommune vil indsende et høringssvar, skal endeligt besluttes på aftenens byrådsmøde.

I indkaldelsen til byrådsmødet er de mulige indsigelser beskrevet nærmere. Her fremgår det blandt andet, at ”Området ved Store Vildmose, der grænser umiddelbart op til det planlagte vindmølleområde, er i kommuneplanen for Brønderslev Kommune udpeget til "større uforstyrret landskab", "særligt værdifuldt landskab" og "værdifuldt kulturmiljø". I miljøkonsekvensrapporten konkluderes, at vindmølleprojektet samlet set vil opleves som et stort og markant anlæg, der vil dominere landskabet mellem Store Vildmose mod øst og Ryå mod vest.”

Kortet her viser det uforstyrrede landskab i Brønderslev Kommune, der kan blive påvirket af de nye vindmøller.
Kortet her viser det uforstyrrede landskab i Brønderslev Kommune, der kan blive påvirket af de nye vindmøller.

Fagforvaltningen i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Byrådet godkender et høringssvar til Jammerbugt Kommunes planer om de 150 meter højre vindmøller.

I mødeindkaldelsen fremgår det også, at ”Vindmølleområdet vil medføre en væsentlig påvirkning af landskabsoplevelsen i forhold til vildmosens udpegning som uforstyrret landskab, da vindmøllerne i kraft af deres størrelse vil være markante i det flade landskab.”

Politiker: Vi skal ikke blande os

Byrådet i Brønderslev Kommune er delt i forhold til, om vindmølleplanerne skal udløse et høringssvar.

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Hildo Rasmussen (Socialdemokratiet) mener ikke, kommunerne skal blande sig i hinandens planer.

- Når en anden kommune kommer med et forslag i et øde område som det her, kan man godt acceptere det. Vi kan godt komme med bemærkninger, men et decideret høringssvar mener jeg ikke, vi skal lave. Vi har selv lige haft en vindmøllesag i Asaa, hvor Frederikshavn Kommune ikke kom med indsigelser, selv om møllerne var lige op af deres kommunegrænse. Det handler om respekt for hinanden, siger han.

Hildo Rasmussen understreger, at hvis planerne omhandlede et tæt beboet område, ville sagen naturligvis være en anden.

Planerne er i høring frem til den 14. april 2019.