Gylletank eksploderet Foto: Per Frank Paulsen

Eksploderet gylletank er på kommunens dagsorden

Brønderslev Kommune tager i dag stilling til, om det skal have yderligere konsekvenser, at landmand forsømte tilsyn med gylletank, der eksploderede.

Den gylletank, der den 30. juli i år eksploderede og sendte 400.000 liter gylle ud i naturen, er i dag på dagsordenen hos Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg.

Her skal der tages stilling til, om det skal have yderligere konsekvenser for ejeren af gylletanken, at han ikke førte tilstrækkelig kontrol med den.

Efter eksplosionen kom det frem, at landmanden ved Brønderslev ikke havde overholdt 10 års-kontrollen med gylletanken - faktisk er den seneste kontrolrapport udfærdiget den 20. maj 1998, selv om Brønderslev Kommune flere gange har givet påbud om at få det gjort.

- Vi har ikke lovhjemmel til at indskærpe eller udstede påbud i forhold til nogen paragraffer. Vi kan kun påpege og henstille, hvis en landmand ikke overholder intervallet for hvornår en gylletank skal kontrolleres. Vi kan ikke med jura i hånden tage ud og håndhæve det her med kontrol af gylletanke, siger Karina Lassen, der er souschef i Plan- og Miljøforvaltningen i Brønderslev Kommune.

Gylletanken skulle have været kontrolleret af et autoriseret firma for fejl og mangler for senest otte år siden. Men tanken blev aldrig tjekket inden kollapset, hvor 400.000 liter gylle løb ud, og forurenede blandt andet en nærliggende sø.

Sagen bliver behandlet som et lukket punkt på dagsordenen i Teknik- og Miljøudvalget. TV2Nord følger sagen.