Foto: Stefan Kjærgaard

Kommune har uden tilladelse overtaget jord fra privat skov

Brønderslev Kommune har eksproprieret fredskov fra en privat mand i Asaa uden hans tilladelse. Nu er arealet næsten gjort færdig til vandresti.

En lodsejer i Asaa har fået inddraget sin jord til offentlig vandresti. Uden at kommunen har spurgt om lov.

- Brønderslev Kommune har uden videre lavet en ekspropriation og anlagt vandresti inde på min grund. Det synes jeg ligner magtmisbrug, siger Knud Sørensen, der ejer den eksproprierede jord i Asaa.

Det hele begyndte, da en anden grundejer i området spærrede en vej, der i mange år har udgjort en del af Nordsøstien i Østvendsyssel, Danmarks længste vandresti.

- Jeg troede først, jeg havde set forkert, men der blev der spærret blandt andet med kæder og traktor på vejen. Og sidst blev der lagt store bunker hestemøg ud på stedet. Så ingen kunne passere, siger Knud Sørensen.

Afspærringen fik store konsekvenser for Knud Sørensen. Den betød nemlig, at kommunen kom til at mangle plads til vandrerne, og så tog man et stykke af hans jord i nærheden for at få et nyt stykke vandresti. Kommunen fastholdt ikke, at den anden grundejer skulle genåbne den spærrede vej.

Kommunen vil anlægge vandresti på en bredde af 12 meter. Det undrer Knud Sørensen, at stien skal være så bred. Foto: Stefan Kjærgaard

Agri Nord: - Kommunen har handlet ulovligt

Lodsejer Knud Sørensen har klaget over kommunens fremfærd til Vejdirektoratet, der er øverste myndighed i den slags sager. Ifølge Hans Ole Kristensen, der er jurist i Agri Nord, har kommunen handlet ulovligt i sagen:

- Jeg føler mig pænt sikker på, at Knud Sørensen har ret, og så er det ulovligt hvad der er sket, siger Hans Ole Kristensen.

Han forstår ikke kommunens beslutning i sagen om Knud Sørensens stykke jord:

- Knud Sørensen har tidligere sagt klart nej til at afgive jord til kommunen i sin fredskov. Og så kommer kommunen bare pludselig en dag og siger: om fire uger skal der være åstedsforretning, fordi der skal være en ny vej gennem din skov. Det er en ganske usædvanlig sag, siger Hans Ole Kristensen fra Agri Nord.

02:36

Her kan du se indslaget om skov-striden.

Luk video

Grund delt i to

Vejspærringen på nabogrunden gav problemer på flere måder: Vandrerne manglede et sted at gå, og Knud Sørensen mistede muligheden for at benytte den vej, han og andre har brugt så langt tilbage i tiden, han kan huske.

- Jeg har jo papirer på vejretten til den jord, der ligger bagved. Så jeg går bestemt ud fra, at kommunen vil hjælpe med at få det bragt i orden, men der er ikke sket noget, siger Knud Sørensen.

Hos Agri Nord kan jurist Hans Ole Kristensen heller ikke forså, hvorfor kommunen ikke har fokuseret på den afspærrede vej og krævet, at den bliver genåbnet:

- De kan kræve den spærrede vej genåbnet. Det har kommunen lov og magt til, men de har ladet være med at løse opgaven. I stedet for har de sagt, at de går ud og eksproprierer hos Knud. Vi ved, at de gerne vil have den ekspropriation og længe har forsøgt på det. Så det er det, det handler om, siger han.

Det er Nordsøstien, der nu skal gå igennem Knud Sørensens grund.

Sagen har verseret i flere år, og Knud Sørensen har ind imellem fået at vide af kommunen, at ”de ulovlige forhold vil blive lovliggjort”. Det er bare ikke sket.

- Det er et naturskønt område, hvor jeg selv er meget glad for at være. Nu er min grund blevet delt i to, så jeg for eksempel ikke kan trække mine heste fra den ene del af grunden til den anden. Kommunen har ikke engang taget højde for at lave en overkørsel i forbindelse med ekspropriationen, så jeg kan komme lovligt fra den ene del af min jord til den anden, siger Knud Sørensen.

Vil ikke sende vandrere på landevejen

Kommunens argument for at tage jorden er, at man vil undgå at sende vandrerne ud på landevejen, efter at gennemgangsvejen blev spærret. Men Knud Sørensen forstår ikke, at det skulle være uforsvarligt.

- Flere andre steder på ruten skal der vandres op til en kilometer på landevej med asfalt – vel at mærke med betydeligt smallere rabatter. Det er der åbenbart ingen problemer med, men her har man hurtigt fastslået, at vandrerne ikke kan gå på et lille stykke asfalt, og så har man skyndt sig at ekspropriere et langt stykke jord i min fredskov, som går parallelt med landevejen. Det er så tydeligt, at den spærrede vej er en kærkommen anledning til at tage min jord, siger Knud Sørensen.

Brønderslev Kommune har uden videre lavet en ekspropriation og anlagt vandresti inde på min grund. Det synes jeg ligner magtmisbrug,

Knud Sørensen, lodsejer

Jens Ole Jensen, manden, der har spærret det omstridte stykke vej på Strandvejen i Asaa, dukker pludselig op under interviewet med Knud Sørensen. Postkasser og gitterlåge ved vejen, der blev spærret af, signalerer privat grund, men det afviser han.

- Jeg har jo ikke afspærret her. Gående trafik må godt gå igennem, siger han.

Rester fra store bunker af hestemøg og et højt krat præger den gamle vej, hvis afgrænsning man ikke længere kan se. Jens Ole Jensen erkender, at adgangen kan virke lukket.

- Det er fordi, jeg ikke er meget for, at der bliver for meget renderi her i min have, siger Jens Ole Jensen.

Knud Sørensen kan godt forstå, at naboen gerne vil have fred og ro.

- Det kan jeg sagtens forstå. Men jeg kan ikke forstå, at jeg så skal have mine marker splittet ad, fordi kommunen pludselig skal have eksproprieret min jord, siger Knud Sørensen.

Sagen har stået på i en årrække med flere påbud til grundejeren, der smider vognlæs med hestemøg og andet ud for at spærre vandrestien. Knud Sørensen og hans advokat vil have, at kommunen i det mindste venter med at ekspropriere, til Vejdirektoratet har truffet en afgørelse. De kræver, at Brønderslev Kommune fjerner stien og betaler erstatning, hvis det viser sig, at ekspropriationen er ulovlig.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Brønderslev Kommune, Karsten Frederiksen, svarede mandag aften på kritikken. Se interviewet her:

03:11 Luk video