Foto: Jesper Christiansen

Gratis færge kan redde job og omsætning i Nordjylland

Dansk Erhverv har syv forslag til at få gang i forbruget igen. Et af dem, er gratis færger til småøerne. Det bakker både Læsøs borgmester VisitNordjylland op om.

Det skal være gratis at tage en færge til de danske småøer i sommeren 2020. Det mener Dansk Erhverv, der har lavet syv konkrete bud på, hvordan man kan få gang i forbruget i Danmark igen, efter coronavirussen haft store samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser. 

- En gratis færgeoverfart ville batte rigtig meget. Det er turismen, der bærer Læsø. Allerede nu mangler der penge i kassen, siger borgmester på Læsø, Karsten Nielsen (O). 

Dansk Erhverv foreslår

 • De indefrosne feriepenge skal udbetales
  For at få øget privatforbruget anbefaler Dansk Erhverv, at udbetale de knap 100 milliarder kroner – 55 milliarder efter skat, der lige nu er indefrosne feriepenge indbetalt af os alle sammen. Det vil være en kontant håndsrækning til danskerne, der vil være med til at øge forbruget. Dansk Erhverv foreslår på linje med DA og FH, at staten står for at udbetale de indefrosne feriepenge til lønmodtagerne her og nu - og herefter opkræver beløbet hos virksomhederne, når medarbejderne går på pension. På den måde bevarer virksomhederne deres likviditet.  
   
 • Forbedret Boligjob-ordning – øg den indenlandske turisme 
  Privatforbruget skal op. Vi skal særligt hjælpe de meget trængte brancher i serviceerhvervene, og derfor foreslår Dansk Erhverv, at Boligjob-ordningens maksimumbeløb forhøjes ekstraordinært i 2020 og 2021 til det dobbelte fra knap 19.000 kr. pr. person til 40.000 kr. pr person. Det kan øge aktiviteten med ca. 3 mia. kr. årligt.

  Boligjob-ordningen foreslås udvidet i perioden 2020-2021 til at være en håndværks-service-oplevelsesordning, en samlet Boligjob- & Oplevelsesordning, så danskerne også får fradrag for ophold i feriehuse, hoteller, camping, koncerter, sportsbegivenheder, forlystelsesparker, restaurantbesøg mv. Ordningen vil have en positiv afsmittende effekt i hele Danmark på detailhandlen og restaurationsbranchen. 

  Endeligt foreslår vi permanent at fjerne sondringen mellem service og øvrigt håndværksarbejde, så danskerne selv kan bestemme, hvilke ydelser de vil benytte.  
   
 • Besøg hele Danmark 
  For at stimulere forbruget i hele landet foreslår Dansk Erhverv, at gøre kørsel over Storebæltsbroen gratis for alle i sommermånederne (1. juni til 31. august) i 2020 og 2021. Samtidig skal man gøre det gratis at bruge færgeoverfarterne til de danske småøer i sommermånederne (1. juni til 31. august) i 2020 og 2021. Det vil øge mobiliteten og turismen på tværs af Danmark og samtidig vil det være en håndsrækning til et trængt transporterhverv. 
   
 • Fuld momsafløftning for virksomheders restaurantbesøg 
  Restauranter er som en del af nedlukningen ramt enormt hårdt på deres omsætning. Alle restauranter med siddepladser blev lukket ved påbud 17. marts, og mange har mistet store dele eller hele deres omsætning. Ved at give virksomheder fuld momsafløftning ved restaurantbesøg – og ligestille Danmark med stort set alle andre lande, der har den lignende ordning, kan vi være med til at øge efterspørgslen på restauranterne, når Danmark åbner op igen. 
   
 • Hurtigere igennem sundhedspuklen 
  Den private sundhedssektor er de facto lukket helt ned. Og mens alle sundhedsvæsnets ansatte har fuldt fokus på at bekæmpe Corona-virussen, så oparbejdes en betydelig pukkel af operationer, eftersyn og genoptræning. Tal fra de danske regioner viser, at flere end 11.000 danske patienter har oplevet at få deres operationer udskudt som følge af Corona-krisen1. Det handler om at få flest mulige danskere til at melde sig klar til at bidrage med genopretningen af dansk økonomi.

  Derfor foreslår vi,
  • At udbyde flere sundhedsopgaver, for at få arbejdet puklen ned i det offentlige sundhedsvæsen.
  • At ophæve suspendering af patientrettigheder, så folk hurtigst muligt kan blive udredt og komme i behandling.
  • At Indføre ventetidsgaranti på speciallæge-ydelser.
  • At indføre ventetidsgaranti på fertilitetsbehandling.
    
 • Afgiftslettelser 
  På kort sigt kan målrettede afgiftslettelser være med til at øge forbruget af grænsefølsomme varer i Danmark. Derfor foreslår Dansk Erhverv, at der afsættes 1 mia. kr. til at sanere forbrugsafgifter. Dette skal bl.a. sikre, at danskerne, når krisen er slut, ikke suser ned til grænsebutikkerne, men lægger pengene i danske butikker. Det kan være sanering af chokoladeafgiften, kaffeafgiften, konsumisafgiften og tillægsafgiften på mousserende vin.
   
 • Bedre offentlig-privat samarbejde og højere forbrug 
  Det offentlige har en indkøbsmuskel på 380 milliarder kroner om året og spiller dermed en stor rolle ift. at stimulere forbruget og efterspørgslen. Derfor er det offentlige også en afgørende aktør, når vi langsomt genåbner Danmark. Derfor bør det offentlige fremrykke en række indkøb og ophæve besparelser på private indkøb.

  Helt konkret anbefaler Dansk Erhverv,
  • At ophæve besparelser på rådgivere og at udbyde flere rådgivningsopgaver og efteruddannelser i samarbejde med private i 2020. 
  • At fremrykke køb af bøger og digitale læremidler til skoler, daginstitutioner og biblioteker. 
Se mere

Han er dog i tvivl om, hvorvidt forslaget også gør sig gældende for Læsø. For i hans øjne, er Læsø ikke en "småø". Men han bakker op om forslaget. Det samme gør Peter Krusborg, der er direktør for VisitNordjylland. 

- Her har vi en branche, som er exceptionelt hårdt ramt. Der er ingen tvivl om, at det vil gøre en forskel, for på den her måde vil man uden for meget bureaukrati hurtigt og effektivt komme ud og hjælpe, siger han. 

Han mener, at tiltaget kan være med til at hjælpe store dele af Nordjylland, fordi det er en region, hvor turisme er en stor industri. Og han er ikke i tvivl om, at de små virksomheder vil kunne mærke et tiltag som dette fra dag et. 

- Det kan redde både job og omsætning i Nordjylland. Det kan virke omsonst i det store billede, for turismen indtjener flere milliarder årligt, og her er det bare en færgebillet, det handler om. Det er summen af alle de ting, vi gør. At det bliver gratis, kan være det, der gør, at flere danskere besøger øer, siger Peter Krusborg.