LIGE NU:

Trods ny minister-udmelding: Få nordjyske jobcentre er klar til at åbne

Ret og pligt er tilbage i beskæftigelsesindsatsen, efter jobcentrene stort set har været nedlukket siden Danmark i bestræbelserne på at inddæmme COVID-19 lukkede store dele af den offentlige sektor. Dog er det langt fra alle nordjyske jobcentre, der er klar til at åbne dørene for borgerne. Faktisk er det kun Jammerbugt Kommune, der fra i dag har budt inden for på jobcentret.

Fra i dag onsdag den 27. maj genåbner store dele af beskæftigelsesindsatsen. Ledige i hele Danmark har igen ret til hjælp og vejledning. 

Desuden får ledige igen pligt til at søge og tage imod henviste job. Det fremgår af ny bekendtgørelse for beskæftigelsesindsatsen.

Og i Nordjylland må jobcentrene fra i dag også slå dørene op og tage imod borgerne.  Det er langt fra alle nordjyske jobcentre dog klar til. 

Det viser en rundspørge, som TV2 Nord har foretaget. Af de otte adspurgte nordjyske kommuner er blot en klar til, at borger og sagsbehandler kan mødes fysisk. 

For det tager tid at skulle finde balancen mellem at leve op til de nu nye lovgivningsmæssige krav på beskæftigelsesområdet og samtidig overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer, lyder meldingen næsten samstemmende fra de øvrige syv nordjyske kommuner.

Sundhedsmæssigt forsvarligt

- Vi er i gang med at finde ud af, hvordan vi gør, for vi skal gøre det ordentligt både af hensyn til borgerne og vores ansatte, siger direktør for økonomi- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Hjørring Kommune, Leif Johannes Jensen.

Der er fortsat en række helt basale sundhedsmæssige krav, som de kommunale jobcentre skal overholde så som blandt andet afstand af hensyn til smittefare. 

- Vi kan ikke bare lukke borgere ind som tidligere, en genåbning tager tid, og vi har blandt andet brugt de seneste uger på fysisk at få ændret nogle ting  som f.eks ankomstområdet på Jobcentret, så det sundhedsmæssigt er forsvarligt for alle, siger Leif Johannes Jensen, der tilføjer, at der alene i Hjørring Kommunes jobcenter-regi er 35.000 møder med borgere om året.

quote Vi er i gang med at finde ud af, hvordan vi gør, for vi skal gøre det ordentligt både af hensyn til borgerne og vores ansatte

Leif Johannes Jensen, direktør for økonomi- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Hjørring Kommune

Han regner med, at jobcentret er klar til at åbne den 8. juni, så borgere igen fysisk kan komme til møde, men kommunen vil, når det giver mening, benytte sig af muligheden for at holde digitale møder med folk. For det har vist sig, at den digitale mødeform kan noget, der i visse situationer ligefrem kan være en fordel.

- Hvis det er godt for borgeren, så gør vi det på den måde, fastslår direktøren.

Digitale samtaler for alle

I Rebild Kommune glæder man sig også til at få den digitale mødeform ind på jobcenterområdet. Her har man ikke nået at indkalde borgere til fysiske møder - og ej heller digitale endnu, da bekendtgørelsen fra beskæftigelsesministeren først landede på de kommunale ledelsesborde onsdag formiddag.

En bekendtgørelse der genåbner store dele af beskæftigelsesindsatsen. Ledige i hele Danmark har igen ret til hjælp og vejledning. Digitale samtaler bliver genindført med alle målgrupper.

- Vi glæder os til at prøve kræfter med den digitale mødestruktur på jobcenterområdet, siger direktør for Center Arbejdsmarked og Borgerservice, Vibeke Lei Staustrup, Rebild Kommune.

I Rebild Kommune er rådhuset fra i dag åbent, mens halvdelen af medarbejderne på jobcentret fysisk er mødt ind. Den anden halvdel arbejder i lighed med de tidligere uger grundet Covid-19 hjemmefra.

- Nu skal vi i gang med at kalde folk ind dels til fysiske møder og dels til digitale møder, siger Vibeke Lei Staustrup.

Aalborg Kommune åbner for borgere i løbet af næste uge.

-  I første omgang efter aftale og i uge 24 mere generelt, lyder meldingen fra Jesper Dahlgaard, der er job- og ydelseschef i Aalborg Kommune. 

- Nej, ikke åbent i dag

I Frederikshavn Kommune er meldingen klar på spørgsmålet om, hvorvidt jobcentret i overensstemmelse med muligheden i den nye bekendtgørelse er åbent i dag:

- Nej, ikke i dag, lyder det fra Mette Krog Dalsgaard, der er centerchef for Jobcenter Frederikshavn.

I Frederikshavn Kommune er jobcentret klar til at åbne på tirsdag, mens man fra i dag er gået i gang med at indkalde borgere til fysiske møder.

- Vi har en stor pukkel foran os, og vi skal se på også at få gang i aktiverings - og beskæftigelsesindsatserne, siger Mette Krog Dalsgaard, der er centerchef for Jobcenter Frederikshavn.

Samtidig skal de kommunale jobcentre igen i gang med at sørge for, at ledige også søger job, mens jobcentrene naturligvis også skal sørge for at henvise ledige i job, ligesom virksomhedsrettede tilbud igen bliver muligt.

Her er der åbent

Og på jobcentret i Jammerbugt Kommune har man onsdag allerede haft borgere inde til samtale.

- Det er  lige før, det er hverdag igen, lyder det fra Jannie Knudsen, der er sundheds- og arbejdsmarkedschef i Jammerbugt Kommune.

Her har man taget højde for at kunne holde afstand, ligesom der er sat skilte op, der viser, hvormange borgere der maksimalt må være.

I lighed med de øvrige nordjyske kommuner, som TV2 Nord har talt med, har man i Jammerbugt Kommune oplevet stor succes med møder online, men Jannie Knudsen understreger, at man ser det som et supplement til fysiske møder også i jobcenter-regi. 

- Der kan være situationer, hvor det er bedst at mødes fysisk, det kommer an på så meget, men samtaler der er af dybegående karakter, hvor også kropssprog betyder noget, vil helt klart  være at foretrække fysisk. Der vil distancen digitalt ikke være god, siger Jannie Knudsen og tilføjer, at Jammerbugt Kommune glæder sig over nu at have valgmuligheden.

quote Det er  lige før, det er hverdag igen

Jannie Knudsen, sundheds- og arbejdsmarkedschef i Jammerbugt Kommune

De ansatte i jobcentret i Jammerbugt Kommune er i dag i gang med at kontakte de borgere, der nu skal indkaldes til møde - hvad enten det er digitalt eller med fysisk fremmøde. 

- Næste trin er, at vi tager hul på tilbud ud af huset som f.eks. træningstilbud, siger Jannie Knudsen.

Også i Brønderslev Kommune er jobcentret åbent fra i dag. Det oplyser kommunaldirektør Søren Steensen. Vel at mærke kun, hvis man har en aftale. 

- Rådhuset er åbent - også jobcentret, men man kan ikke bare komme ind og stå i kø, man skal have en aftale først, forklarer han og tilføjer, at kommunen nu er i gang med at indkalde borgere til fysiske møder igen.

Virksomheder og erhvervsorganisationer er gået sammen med Aalborg Kommune - i den såkaldte Aalborg Alliance - for at skaffe ledige i job - og samtidigt skaffe firmaerne nye kvalificerede ansatte. Efter blot et halvt år tøver Jobcenteret ikke med at kalde det en succes.

Gang i beskæftigelsestilbud

De ansatte på jobcentret i Vesthimmerlands Kommune er i dag onsdag mødt ind som de øvrige ansatte i kommunen. Indtil videre er det telefonmøder, som de ansatte på jobcentret holder med de borgere, der har brug for det.

- Vi er i gang med at finde ud af, hvordan vi gør med fysiske møder, og hvem vi skal have kaldt ind, fortæller Lone Lollesgaard, der er uddannelses- og arbejdsmarkedschef i Vesthimmerlands Kommune.

Virksomhedsrettede tilbud som for eksempel løntilskud er fra i dag ligeledes i gang igen i hele landet - og mens det for  Region Hovedstaden og Region Sjælland dog alene gælder hos private virksomheder, så gælder det også for offentlige arbejdspladser i Nordjylland. 

Og det er blandt andet noget af det, som man også i Vesthimmerlands Kommune nu igen skal i gang med.

- Vi glæder os til igen at få gang i virksomhedspraktik, få reetableret de beskæftigelsestilbud, der pludselig måtte lukke ned og samtidig få skabt nogle nye, siger Lone Lollesgaard.

Jobsøgende er aktive digitalt

Selv om de ledige i perioden med nedlukning af store dele af det offentlige system ikke har haft pligt til at søge job og ej heller være i dialog med jobcentret, så er meldingen fra Mariagerfjord Kommune, at man har oplevet, at jobsøgende er særdeles aktive og gerne vil i kontakt.

- Vi har i hele perioden haft mange samtaler med jobsøgende, for det er altså deres mål corona eller ej at komme i job, fortæller chef for Arbejdsmarked og Uddannelse, Simon Elkjær Mæng, Mariagerfjord Kommune.

- Det har lært os, at man vil os gerne og vil gerne snakke med os, så det er dejligt at erfare, tilføjer han.

I Mariagerfjord Kommune har man ligesom i flere andre af de nordjyske kommuner, TV2 Nord har talt med, oplevet, at det ligefrem har været en fordel for borgerne at kunne mødes med jobcentret digitalt fremfor at skulle møde fysisk op.

- Vi har sager, hvor der til møder har været en del deltagere f.eks. læger og andre fagpersoner, hvor det er vores erfaring, at det har været tryggere for borgeren at holde mødet digitalt, siger Simon Elkjær Mæng.

Mariagerfjord Kommune er endnu ikke klar til at åbne dørene på jobcentret, for som chefen for Arbejdsmarked og Uddannelse, Simon Elkjær Mæng, udtrykker det, så tager man sig god tid, således det bliver trygt både for borgerne og de ansatte at åbne igen.

quote Det har lært os, at man vil os gerne og vil gerne snakke med os, så det er dejligt at erfare

Simon Elkjær Mæng, chef for Arbejdsmarked og Uddannelse, Mariagerfjord Kommune

Mulige sanktioner

Fra Beskæftigelsesministeteriet lyder det i dag, at det er vigtigt, at jobcentrene åbner sundhedsmæssigt forsvarligt, og ministeriet gør det klart, at det betyder, at der ikke vil være muligt med fremmøde i hele landet endnu. 

quote Det glæder mig, at vi er kommet så langt med at inddæmme corona-virussen, at vi mere systematisk kan få gang i jobcentrene og a-kassernes hjælp til ledige og virksomheder

Peter Hummelgaard (S), beskæftigelsesminister

Det enkelte jobcentre i Nordjylland har ifølge ministeriet mulighed for at udskyde åbningen af dørene, til de fysiske rammer er på plads, så det foregår sundhedsmæssigt forsvarligt. Samtalerne med de ledige kan derfor i en overgangsperiode afholdes digitalt

- Det glæder mig, at vi er kommet så langt med at inddæmme corona-virussen, at vi mere systematisk kan få gang i jobcentrene og a-kassernes hjælp til ledige og virksomheder. Det er der et stort behov for. Der er kommet mange flere ledige under krisen, men vi oplever samtidig, at der bliver slået mange stillinger op, og situationen giver også mulighed for nye job for eksempel med testfaciliteter og ekstra rengøring, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Den nye bekendtgørelse fra ministeren betyer, at man som ledig fra i dag har pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet i hele Danmark, og de ledige skal derfor søge job og tage imod henviste job. Det betyder samtidig, at den ledige kan blive mødt af sanktioner fra jobcenteret og a-kassen, hvis man ikke lever op til kravene.

De ledige skal igen lægge CV-oplysninger på Jobnet, og dagpengemodtagere skal have CV-samtaler med a-kassen.