Moderne villavej holder vandet fra at løbe ud i overfyldte åer

Villavejene i et parcelhuskvarter i Bjergby er indrettet sådan, at regnvand siver ned i området i stedet for at blive ledt direkte ud i vandløbene. Løsningen kan bruges andre steder.

Det bliver i al beskedenhed kaldt "Fremtidens villavej", og Hjørring Vandselskab mener da også, at de i samarbejde med Hjørring Kommune og de 41 husstande i parcelhuskvarteret i Bjergby har fundet på noget, der er ret smart.

 

- Kort og godt, så løber regnvandet fra vejens areal ind på midten af vejen og samler sig, og så løber der en lille flod ned i midten af vejen. Vandet ender nede i nogle grønne områder, hvor det langsomt ledes ud til vandløbet, fortæller projektleder Rasmus Rask fra Hjørring Vandselskab.

I stedet for at separatkloakere og lede både spildevand og regnvand til rensningsanlægget, så sørger beboerne på fremtidens villavej i stedet for, at regnvandet siver ned på deres egen grund, så det ikke løber ud i de åer, som lige nu er presset af de ekstra vandmængder.

- Det er selvfølgelig en udfordring, så jo mere vand, vi kan holde tilbage og bremse, jo bedre, siger Rasmus Rask.

Flere moderne villaveje på vej

Den moderne villavej i Bjergby blev indviet i 2018, og i øjeblikket viser den sit værd. Der er blevet sat nedbørsrekord i februar, hvor der i Nordjylland er faldet op mod 100 millimeter nedbør, og det har betydet oversvømmede marker mange steder.

"Fremtidens villavej" nummer to er allerede på tegnebrættet i Bjergby, og selvom jordbundsforholdene skal være egnet til formålet, så mener Hjørring Vandselskab sagtens, at løsningen kan bruges i mange andre parcelhuskvarterer landet over.

- Selvfølgelig kan man bruge det, men man skal bare have styr på sine jordbundsforhold, fordi man kan ikke blindt brede det ud og bruge det alle steder. Vi har jo steder, som ligger i lavtliggende engarealer, hvor man måske ikke skulle have bygget, men har gjort det alligevel, og der kan man ikke nedsive regnvandet, fordi grundvandet allerede står en halv meter under terræn, siger Rasmus Rask.

Det har ikke været dyrere at lave “Fremtidens villavej” end at etablere en løsning med separatkloakering, og hver husstand har fået økonomisk tilskud fra vandselskabet til at lave en nedsivningsløsning på egen grund.


Seneste nyt

fra Nordjylland