Fejl forsinker lovforslag om Egholm-forbindelse

Regeringen havde varslet, at lovforslaget om den ny vej vest om Aalborg skulle behandles i Folketinget inden sommerferien. Nu sker det tidligst efter sommerferien.

Lovforslaget om en ny Limfjordsforbindelse via Egholm bliver udskudt.

Regeringen havde bebudet, at forslaget til anlægslov - det eneste, der mangler, før spaden kan stikkes i jorden - skulle fremsættes i Folketinget nu og søges vedtaget inden sommerferien. I første omgang var planen, at fremsættelsen skulle ske i sidste halvdel af februar, men det blev senere udsat til marts.

Nu bliver det imidlertid slet ikke i denne folketingssamling, forslaget fremsættes, erfarer Tv2Nord.

I det reviderede lovprogram, som regeringen er på vej med, vil det fremgå, at lovforslaget først fremsættes til efteråret.


Fejl i redegørelse

Årsagen er, at man er blevet opmærksom på en fejl i den opdaterede VVM-redegørelse for projektet til syv mia. kr. Vejdirektoratet har ikke anvendt den korrekte metode ved beregningen af, hvilke konsekvenser vejanlægget kan få for et såkaldt Natura 2000-område vest for Egholm.

Direktoratet vurderer, at vejprojektet ikke vil medføre væsentlige forringelser for Nibe bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Alligevel foreslår man nogle afværgeforanstaltninger på stedet. Men når det sidste er tilfældet, skal man udføre en såkaldt Natura 2000-konsekvens-vurdering og ikke den væsentligheds-vurdering, Vejdirektoratet har lavet.

Dette skal der nu rettes op på. Når det er sket, sendes vurderingen i offentlig høring, inden lovforslaget kan fremsættes.

Den hidtidige VVM-redegørelse var omkring jul og nytår i offentlig høring og resulterede i 1050 høringssvar. Et såkaldt høringsnotat, hvori høringssvarene kommenteres af Vejdirektoratet, er lige nu på vej til Folketinget. Det skulle umiddelbart efter være fulgt op af, at lovforslaget blev fremsat - men det har regeringen nu måttet opgive.

Efter de hidtidige planer skulle anlægsarbejdet indledes i 2025. 


Den 3. Limfjordsforbindelse

110324 3. Limfjordsforbindelse

I dag vedtages den tredje Limfjordsforbindelse - derfor tog det så længe

220818 Aalborg Byråd står klar med 600 millioner kroner til en tredje Limfjordsbindelse.

Analyse: Egholm-linjen bliver valgkamp-tema igen-igen

20210408-113907-L-5856x3634ma

Radikale på Christiansborg vil nok foreslå en anden løsning end Egholm-forbindelsen

egholm4

Analyse: Derfor fjernes adgangen til at klage over Egholm-forbindelsen

indlæs flere

Seneste nyt

fra Nordjylland