SENESTE NYT:

Fjordforbindelse splitter Dansk Folkeparti

Byrådspolitikere og halvdelen af partiets regionsrådsgruppe støtter Egholm-løsning ubetinget - den anden halvdel mener, at VVM-redegørelsen efterlader mange spørgsmål.

Mens det frem mod fristens udløb på fredag strømmer ind med mestendels kritiske høringssvar om den opdaterede VVM-redegørelse for en ny Limfjordsforbindelse ved Aalborg, har meget brede flertal i regionsrådet og i Aalborg Byråd nu på falderebet vedtaget høringssvar, der entydigt støtter projektet.

Dermed bekræfter de to folkevalgte organer den holdning, der gennem et årti har været officiel politik begge steder: I byrådet i Aalborg stemte 27 for og tre imod et høringssvar, der anbefaler en ny fjordforbindelse over Egholm. I regionsrådet stemte 34 medlemmer ud af 40 for at støtte projektet.

Begge steder står Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti en bloc bag ønsket om en Egholm-forbindelse, mens Enhedslisten og Radikale Venstre (og i regionsrådet desuden SF) er imod.

Mindre klare i mælet er Dansk Folkepartis folkevalgte: I byådet i Aalborg stemte de to medlemmer for at anbefale en Egholm-løsning, og det samme gjorde to af de fire DF-medlemmer i regionsrådet. To andre DF'ere i regionsrådet, Erik Høgh-Sørensen og Jørgen Hammer Sørensen, slog til gengæld fast - uden direkte at lægge afstand til en Egholm-forbindelse - at den opdaterede VVM-redegørelse "efterlader spørgsmål vedr. rentabilitet, seneste trafikforudsigelser, såvel som spørgsmål fra borgere om miljø, støj, natur og klima".

Et alternativt høringssvar med blandt andet denne formulering blev for to uger siden præsenteret af blandt andre gruppeformand Ib Madsen (DF) som et forslag fra en enig DF-gruppe, da spørgsmålet blev drøftet i regionsrådets forretningsudvalg.

Pikant dilemma

På regionsrådsmødet tirsdag genbrugte Ib Madsen en gammel politiker-formulering, da han sagde, at "man har et standpunkt, til man tager et nyt". Han var, forklarede han, blevet klogere og støttede nu det udkast til høringssvar, som også Socialdemokratiet, Venstre, Konservative samt løsgængeren Thomas Hav bakkede op. Det samme gjorde Ib Madsens partifælle Anne Mette Mortensen.

Sidstnævnte kunne være havnet i et pikant dilemma, hvis alle Dansk Folkepartis medlemmer i regionsrådet havde stået ved deres oprindelige forslag, der IKKE entydigt bakker op bag en Egholm-løsning. Dagen før var hun nemlig indtrådt som midlertidigt medlem af byrådet i Aalborg, hvor hun hidtil har været 1. suppleant - og hvor DF altså uden forbehold bakker en Egholm-løsning op.

DF's gruppeformand i regionsrådet, Ib Madsen, var i øvrigt ikke ene om på tirsdagens møde at bekende, at han havde ændret standpunkt i debatten om en tredje Limfjordsforbindelse. Det samme havde det enlige radikale medlem, Gitte Lopdrup. Hun - og hendes parti - har tidligere bakket op bag en Egholm-linjeføring, men er nu imod. Begrundelsen er ifølge Gitte Lopdrup, at der "med et ekstra tunnelrør er et alternativ, som er mindre belastende, og som også burde vurderes på ny".

Frist udløber 30. april

På regionsrådsmødet - der blev afviklet som virtuelt møde - sagde Susanne Flydtkjær (EL), at tilhængerne af en Egholm-løsning "er desperate", mens Venstres gruppeformand, Martin Bech, omvendt fandt, at den fortsatte kritik "tangerer femte kolonne-virksomhed, fordi Nordjylland nu, da man er så snublende tæt på en beslutning, har behov for at signalere, at der er enighed og ingen slinger i valsen".

Den socialdemokratiske gruppeformand, Mogens Nørgård, sagde, at hans parti har "tillid til, at man tager hånd om grundvandsbeskyttelsen og støjproblemerne". Han tilføjede, at hver gang mennesker gør noget, påvirker vi naturen.

- Det er vigtigt, at vi, også i dette tilfælde, gør det så skånsomt som muligt, sagde han.

Fristen for at aflevere høringssvar om den opdaterede VVM-redegørelse udløber 30. april. På Christiansborg er politikerne gået i gang med forhandlinger om en ny trafikaftale - en aftale, der ifølge regeringens udspil bør omfatte en ny fjordforbindelse via Egholm.

Sæby Bakker6

S står fast: Der er ikke behov for en ny vej til Sæby Bakker

Bedrageri

Kvinde spillede ulovligt i arbejdstiden for millioner

100820 Retten i Aalborg

Stjal bloklys, kondomer og penge: 38-årig tiltalt for to røverier samme dag

25_seconds

play Lun efterårsdag ender med solskin mange steder

Sæby Bakker6

S står fast: Der er ikke behov for en ny vej til Sæby Bakker

Bedrageri

Kvinde spillede ulovligt i arbejdstiden for millioner

Til forsiden

Til forsiden