Seneste nyt:

Se planerne: Sådan kommer Egholm-motorvejen til at se ud

Omtrent 20 kilometer lang og med fire spor kommer den nye motorvej til at løbe gennem det nordjyske landskab.

Aftalen er klar: Første spadestik skal tages i 2025, og otte år efter vil en motorvej stå færdig vest om Aalborg hen over øen Egholm. 

Det har et bredt politisk flertal i folketinget nu endeligt besluttet.

En tredje Limfjordsforbindelse er afgørende for infrastrukturen i Nordjylland, men motorvejen over den lille ø deler vandene hos de lokale borgere og politikere.

Her følger et udpluk fra planerne om den nye motorvej.

Motorvejsring om Aalborg

Med fire spor kommer Egholmlinjen til at gå fra Svenstrup i syd til Vestbjerg i nord. Det vil betyde en bro over naturområdet Østerådalen, en tunnel syd for Egholm og endnu en bro på Egholms nordside.

Ifølge beregningerne vil der hver dag rulle i gennemsnit 32.500 køretøjer igennem strækningen med 110 kilometer i timen.

Vejen vil forbinde E45 Nordjyske Motorvej og E39 Hirtshalsmotorvejen og kan aflaste trafikken gennem Limfjordstunnelen markant.

Motorvejen føres vest om Aalborg og hen over øen Egholm. Her kører den under Limfjordens sydlige løb i en tunnel og over Limfjordens nordlige løb – Nørredyb - på en såkaldt lavbro.

Tre broer nord for Egholm

På den nordlige side af Egholm vil folk komme til at gå under motorvejen, når de skal af Vejen Egholm. Her vil to 600 meter lange lavbroer føre den tunge trafik over Limfjordens nordlige løb, Nørredyb.

Betonbroerne kommer til at rage op, fordi der bliver fire meters frihøjde under broerne. Højden gør, at motorvejen kan fortsætte hen over en ny jernbane til Aalborg lufthavn.

Desuden vil kanoer, kajakker og mindre joller fortsat kunne sejle frit gennem løbet.

I redegørelsen er der også set på muligheden for, at lokaltrafikken får en selvstændig bro, så man kan køre direkte til og fra Egholm til Nørresundby. Dette er ikke en del af planerne endnu, og det er Aalborg Kommune, der i så fald skal finansiere broen. 

På sydsiden af Egholm skal motorvejen løbe gennem en to kilometer lang tunnel.
På sydsiden af Egholm skal motorvejen løbe gennem en to kilometer lang tunnel.
Foto: Vejdirektoratet.dk

Flere varianter ved Skalborg

Der hvor den nye motorvej starter, E45 ved Svenstrup, er der to forslag til udførelsen. I det nyeste forslag, som Vejdirektoratet anbefaler, vil Dall Møllevej løbe under den nye motorvej og over E45 i et motorvejskryds.

I Østerådalen vil trafikken blive ledt hen over naturområdet med en dalbro og videre over den dobbeltsporede jernbane.

Tanken er, at en bro her vil forstyrre faunaen i ådalen mindst muligt, mens den rekreative sti bevares.

Her ses en illustration af den del af motorvejen, der skal gå gennem Østerådalen syd for Aalborg.
Her ses en illustration af den del af motorvejen, der skal gå gennem Østerådalen syd for Aalborg.
Foto: Vekdirektoratet

Den nordlige del af den nye Limfjordsforbindelse vil løbe over en dæmning fra lufthavnen og vest om Hvorup.

Her møder motorvejen til slut E39 Hirtshalsmotorvejen sydvest for Vestbjerg. 

Læs flere detaljer om planerne på Vejdirektoratets hjemmeside.

Rettelse fredag klokken 7.05: Det har tidligere fremgået af artiklen, at der er truffet en beslutning om en tredje bro fra Egholm til Nørresundby. Broen er kun nævnt som et muligt tilvalg i VVM-redegørelsen, og den er derfor ikke en del af planerne for strækningen.