LIGE NU:

Ny sundhedsreform: Så mange lokale folkevalgte skal styre dit sundhedsvæsen

I regeringens udspil til en ny sundhedsreform vil de lukke for regionerne. Det betyder, at 41 folkevalgte i Nordjylland ikke længere er ansvarlige for sundhedsvæsenet.

Onsdag formiddag stillede statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), sig op til pressemøde for at præsentere regeringens udspil til en ny sundhedsreform. 

Allerede tirsdag slap det ud, at en lukning af regionerne kunne være en del af udspillet. Det viste sig at holde stik. 

Det betyder altså, at landets fem regionsråd skal lukkes. På landsplan er det 205 folkevalgte regionsrådspolitikere, der ikke længere skal stå med ansvaret for det danske sundhedsvæsen. I Nordjylland drejer det sig, om de 41 folkevalgte, der sidder i Region Nordjylland. 

Det mener kritikere er et stor nederlag for demokratiet. Regeringen påpeger dog, at der kommer til at være folkevalgte som en del af den nye model. Hvor mange det bliver, kan du læse herunder.

5 nye sundhedsforvaltningerne

Som erstatning for de fem regionsråd skal fem sundhedsforvaltninger stå med ansvaret for sundhedsvæsnet. De fem sundhedsforvaltninger får samme geografiske begrænsninger som de nuværende regioner, og de kommer til at lægge under det nye organ i sundhedsvæsnet, der hedder Sundhedsvæsen Danmark. 

Sundhedsforvaltningerne skal i stedet for folkevalgte ledes af profesionelle bestyrelser, der bliver udpeget af regeringen. Hver bestyrelse skal bestå af seks personer, hvor et medlem bliver udpeges efter indstilling fra kommunerne, og et medlem udpeges på baggrund af forslag fra patientforeningerne.

Opgaver i de fem sundhedsforvaltninger

I første omgang vil de nuværende regionsrådsformænd blive tilbudt, at starte som formænd for bestyrelserne i de første tre år af sundhedsforvaltningernes levetid. I Nordjylland betyder det, at folkevalgte Ulla Astman (S) bliver formand for den nye sundhedsforvaltning. Når Ulla Astman stopper vil også formanden være en person, der ikke er folkevalgt. 

Det betyder altså, at de kommende bestyrelser i sundhedsforvaltningerne ikke vil have nogen folkevalgte medlemmer, men udelukkende bestå af embedsmænd. 

Det vækker bestemt ikke glæde hos Socialdemokratiet. Ifølge Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, er der ikke brug for en øget centralisering: 

Se interview med Mette Frederiksen, Soc. Dem. 

21 nye sundhedsfællesskaber

Udover de fem sundhedsforvaltninger vil der bliver oprettet 21 sundhedsfælleskaber omkring de nuværende 21 akutsygehuse.  Sundhedsfællesskabernes hovedopgave bliver at sikre samspil mellem behandlingen på sygehuse, praktiserende læger og kommunerne. 

Sundhedsfælleskabernes opgave: 

De nye sundhedsfælleskaber skal bestå af repræsentanter fra områdets sygehuse, psykiatri, almen praksik og alle kommunerne i området. 

Derudover skal der være et politisk organ i hvert af de lokale sundhedsfælleskaber. Disse skal bestå af de relevante udvalgsformænd i kommunerne samt kommunernes borgmestre. De skal mødes hvert kvartal for at fastlægge en ensartet retning for den fremtidige strategi i sundhedsfællesskaberne. 

Det betyder, at sundhedsfælleskaberne bliver styret af en blanding af folkevalgte og ikke-folkevalgte. I Nordjylland vil der blive oprettet tre sundhedsfælleskaber. 

Sundhedsfælleskaber i Nordjylland:

TV2 Nord tog til sundhedshuset i Pandrup for at få borgernes reaktion på sundhedsudspillets forslag om at afskaffe regionsrådene.