Foto: TV2/NORD (Arkiv)

Bestyrelse for børnehave i Frederikshavn ønsker egen børnehave lukket

Bestyrelsen for børnehaven Stjernen i Frederikshavn anbefaler kommunens politikere at lukke børnehaven ned. Årsagen er et faldende antal børn.

Når skoler og daginstitutioner lukker ned er det langt oftest politikernes beslutning - og de bliver ikke poplære på den.

Nu viser en anderledes situation sig dog i Frederikshavn Kommune. Her er det dagtilbudsbestyrelsen for kommunes Distrikt Øst, der i et brev til Børne- og Ungdomsudvalget beder politikerne tage stilling til, om børnehaven Stjernen i midten af Frederikshavn skal dreje nøglen om. Bestyrelsen mener nemlig ikke selv, det er forsvarligt at lade børnehaven fortsætte. I brevet skriver de blandt andet:

- Børnehaven er blevet en meget sårbar enhed med et gennemsnitligt børnetal på 21 i perioden fra august – december 2016. Det forventes, at børnetallet bliver omkring 18 børn i 2017.

Ifølge brevet giver det flere udfordringer på både det pædagogiske og persnoalemæssige plan, og det bekymrer blandt andet bestyrelsen at kommende skolebørn på grund af institutionens størrelse kan mangle jævnaldrende at spejle sig i. Samtidig kan bestyrelsen se udfordringer med at dække børnehavens åbningstid forsvarligt ind med personale. 20 børn udløser nemlig blot 80 personaletimer.

Det er planen at en ny institution i distrikt øst skal stå klar i 2018, men børnehaven Stjernen kan dreje nøglen allerede ved udgangen af januar 2017. Der er nemlig ledig kapacitet i seks af distriktets otte tilbageværende institutioner, og børnene vil derfor kunne flyttes i grupper på mellem fire og otte efter forældrenes ønske.

Sagen skal drøftes politisk i udvalget 1. december, men det ligger efter forvaltningens behandling af distriktbestyrelsens henvendelse allerede klart, at den fremlagte plan for udflytning af børnene kan lade sig gøre, og at forvaltningen anbefaler politikerne at vedtage distriktsbestyrelsens plan.

Det fremgik af denne artikel tidligere, at det er Børnehuset Spiren, der står overfor en lukning. Det er ikke tilfældet. TV2 Nord beklager fejlen.