SENESTE NYT:

Frederikshavn risikerer at få et lager af radioaktivt affald

Frederikshavn Kommune kan ende med at stå tilbage med uønsket radioaktivt affald, når en ny virksomhed til efteråret begynder at ophugge boreplatforme på havnen.

Når ophugningen af boreplatforme inden længe begynder på havnen i Frederikshavn, kan der hurtigt opstå et problem.

Udtjente boreplatforme kan nemlig indeholde radioaktivt materiale fra undergrunden - det såkaldte NORM-affald - og hvis det overstiger Sundhedsstyrelsens grænseværdier, er der ingen steder at flytte det hen. 

Det er planen, at virksomheden Modern American Recycling Services (MARS) allerede til efteråret går i gang med at ophugge cirka 15 store skibe og fem boreplatforme om året på den nybyggede havn i Frederikshavn. Projektet fik Frederikshavn Kommunes miljøgodkendelse uden en forudgående VVM-undersøgelse, men blot en såkaldt screening.

Danmarks Naturfredningsforening frygter nu, at Frederikshavn kan blive hjemsted for et nyt lager af radioaktivt materiale.

- Det kommer bag på os, at der ikke er taget højde for, hvordan vi kommer af med det radioaktive affald. Så vidt vi ved, er der ingen, der ved, hvordan man skal håndtere det, og hvor man kan sende det hen, siger Eigil Torp Olesen, formand Danmarks Naturfredningsforening i Frederikshavn.

Ikke lokalt, men nationalt problem

MARS har indgået en aftale med Fortum, der tidligere hed Kommune Kemi, om at få fjernet radioaktivt materiale under grænseværdierne. Det bliver transporteret til Nyborg, hvor det bliver uskadeliggjort.

Men der er ingen steder at gøre af radioaktivt materiale, der overstiger grænseværdierne. Frederikshavn Havns direktør efterlyser handling fra landspolitikerne.

- Lovgivningen har ikke været parat til, at man skal til at ophugge boreplatforme i Danmark, for det er også en ny aktivitet i hele Europa. Vi skal på landsplan have fundet en løsning på det her problem, for jeg vil understrege, at det ikke er Frederikshavns problem, men et nationalt problem, siger Mikkel Seedorff Sørensen, direktør i Frederikshavn Havn.

- Ingen vil have aben

Problemet kan dog alligevel ende på den nybyggede havn i Frederishavn, for det er nemlig mere end svært at slippe af med radioaktivt affald.

De internationale regler dikterer ganske vist, at det land, hvor en boreplatform har stået, også er ansvarlig for dens affald. Det gælder sådan set også Danmark, men på trods af forpligtelsen til at aftage det radioaktive sand og slam fra vores egne boreplatforme, har de danske politikere endnu ikke udpeget et sted, hvor man kan opbevare det.

Og den problemstilling får nu Danmarks Naturfredningsforening til at råbe vagt i gevær.

- Det er slet ikke godt nok. I praksis virker politikken ikke, for der er ingen, der vil have aben lige for tiden, og vi er bange for, at aben ender på Frederikshavn Havn - og det er vi ikke interesserede i, siger Eigil Torp Olesen fra Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen har, siden problemet med radioaktivt materiale fra boreplatformene blev kendt, anket Frederikshavn Kommunes miljøgodkendelse af MARS, men dog kun de aktiviteter der har med ophugning af boreplatforme at gøre.

Hvad er NORM-affald?