02:42

Thomas Larsen, lægefaglig direktør på Regionshospital Nordjylland, beklager ulejligheden for de 2.600 borgere, men mener, at det er besværet værd.

Hospital frygter fejl: 2.600 personer skal til ny undersøgelse for tarmkræft

Region Nordjylland er bekymret for, om kvaliteten har været god nok, da godt 2600 borgere blev screenet for tarmkræft. Derfor inviteres disse borgere i de kommende dage til at indsende en ny afføringsprøve.

2.600 nordjyder modtager i den kommende tid et brev fra regionen, hvor de bliver inviteret til et ny tarmkræftsundersøgelse på enten Aalborg Universitetshospital, Thisted eller Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn.

Invitationen omhandler borgere fra Frederikshavn og Thisted. 

Det sker, efter at Region Nordjylland er blevet opmærksom på, at regionen ved kikkertundersøgelser i forbindelse med tarmkræftscreening har fundet færre tilfælde af tarmkræft end gennemsnitligt i Danmark.

Symptomer på tarmkræft

Synligt blod i afføringen, ændret afføringsmønster over en periode på fire uger, blodmangel, betydelige almensymptomer som eksempelvis mavesmerter eller uønsket vægttab.

- Det vakte bekymring hos os, for det kan være et tegn på, at vores undersøgelser ikke har været grundige nok. Det kan i værste tilfælde betyde, at der kan være borgere, hos hvem vi har overset tarmkræft eller forstadier til tarmkræft ved kikkertundersøgelsen, siger lægefaglig direktør Thomas Larsen fra Regionshospital Nordjylland.

Region Nordjylland har efterfølgende igangsat flere intiativer, der skal sikre, at de berørte borgere får den bedste behandling. Her fik de en ekspert til at undersøge dataene fra Region Nordjyllands tarmscreeninger.

- Resultatet af analysen viser, at vi ikke kan afvise, at vi har et kvalitetsproblem - og for at være helt sikre, genindkalder vi nu godt 2.600 borgere. De får et brev i deres e-Boks, og de borgere, der har fravalgt e-Boks, får et brev med posten, hvor vi opfordrer dem til at få foretaget en ny afføringsprøve, siger Thomas Larsen.

Det er data fra en 5-årig periode fra marts 2014 til februar 2019 – det vil sige data fra screeningsprogrammets opstart, hvor der i Region Nordjylland i alt er screenet 11.373 patienter, der har vakt opmærksomhed.

Regionen har rettet op på kvaliteten

De læger i Frederikshavn og Thisted, der har udført undersøgelserne er ved at blive opkvalificeret. Det sker ved, at et rejsehold med uddannede instruktører fra Aalborg Universitetshospital opkvalificerer de læger i Thisted og Frederikshavn, der laver undersøgelserne med det formål at løfte kvaliteten af deres arbejde.  

Ud over dette tiltag, er der i hele regionen testet og efterfølgende indført kvalitetsmonitorering på de enkelte læger, der laver undersøgelserne.

- Vi har fulgt op på kvaliteten, så borgere, der i fremtiden får konstateret blod i afføringsprøven og efterfølgende får foretaget en kikkertundersøgelse, kan føle sig trygge. Vi har sat tiltag i værk, der sikrer kvaliteten fremadrettet, og vi tager nu hånd om de borgere, som vi kan være bekymrede for, siger Thomas Larsen.

De berørte borgere får i løbet af de kommende uger tilsendt et prøvekit, hvor de efterfølgende sender en afføringsprøve retur til Region Nordjylland. Borgerne får svar på deres afføringsprøve inden for 10 dage.

Samtidig har Region Nordjylland oprettet en hotline, som de berørte patienter kan henvende sig til, hvis de har spørgsmål.