SENESTE NYT:

Minister åbner for nationale tog til og fra Frederikshavn

I det ny trafikforlig bliver Vendsyssel ikke en del af "hovednettet" for jernbanetrafikken. Men transportminister Benny Engelbrecht (S) vil ikke udelukke, at der, selv om Vendsyssel får batteridrevne tog i fremtiden, også fremover kan blive direkte togforbindelse til og fra hovedstaden.

Hvis der viser sig "efterspørgsel på det", vil togpassagerer i fremtiden måske igen kunne køre direkte i tog mellem Frederikshavn og København. Det slog transportminister Benny Engelbrecht (S) fast på et pressemøde mandag eftermiddag.

I det ny infrastruktur-forlig er det planen, at der indføres elektrisk togdrift "på hovednettet". Dette omfatter ikke den del af Vendsyssel, der ligger nord for Lindholm. Her og på andre "regionale togstrækninger" skal der i stedet indføres batteridrevne tog, hvilket umiddelbart betyder et farvel til gennemgående nationale (eldrevne) DSB-tog til og fra Frederikshavn.

Transportministeren sagde imidlertid, at man i første omgang vil teste de batteridrevne tog, der forsynes fra ladestandere, på Lemvigbanen. Hvis det her viser sig teknisk muligt og fornuftigt, kan disse tog eventuelt kobles sammen med elektriske tog, så man fra lokalbanen på nogle afgange kan fortsætte i samme togvogn også på hovedstrækningen.

- Vi vil se nøje på, hvilke løsninger der kan findes. Potentielt kan man også i forhold til Vendsyssel forestille sig en model, hvor der fortsat bliver gennemgående tog, hvis der er efterspørgsel på det, sagde Benny Engelbrecht.

Minister afviser kritik af proces om Egholm

På pressemødet blev han også spurgt til kritikken fra modstandere af en Egholm-forbindelse, som finder det demokratisk betænkeligt, at trafikforliget er indgået, før Vejdirektoratet er færdigt med at gennemgå de over 7000 indkomne høringssvar om projektet. Han afviste, at dette udgør et demokratisk problem.

- Aftalen om linjeføringen er indgået i 2014. Jeg er helt tryg ved, at de spørgsmål, der rejses i forbindelse med den opdaterede VVM-redegørelse, vil blive drøftet af partierne bag denne del af forliget. Vi skal tage alle nødvendige hensyn og er klar til at drøfte nye afværgeforanstaltninger. Men når man anlægger vejanlæg i det åbne land, vil det uvægerligt påvirke omgivelserne, sagde Benny Engelbrecht.

Egholm-forbindelse forudsætning for ny Plusbus-linje

Han blev spurgt, om han tror, de fund af asbestplader, som er gjort i området, kan stoppe en ny fjordforbindelse. Det svarede han klart nej til.

- Men hvis man finder forureninger, som ikke i forvejen er registreret, vil myndighederne sikre, at der ikke ligger noget og flyder, men at det håndteres på en korrekt måde. Det er normal praksis ved alle den slags projekter, sagde ministeren.

Han fremhævede, at med aftalen er der efter 50 år for første gang afsat penge og fastlagt et bestemt årstal for en ny Limfjordsforbindelse ved Aalborg. Samtidig pointerede han, at forbindelsen også er en forudsætning for, at der - hvilket også er en del af forliget - kan igangsættes etablering af en nord-syd-gående Plusbus-forbindelse i Aalborg-området.

- Det ville ikke være muligt, hvis vi ikke med den ny forbindelse sikrede, at biltrafikken på Limfjordsbroen reduceres, sagde Benny Engelbrecht.