Et kæmpe underskud risikerer at vente forude efter massive fejl i bogføringen i Frederikshavn Golf Klub. Arkiv. Foto: Torben Nørgaard

Minus på 700.000 kroner: Stort underskud i golfklub - bestyrelse tilbyder at gå

Hele bestyrelsen i Frederikshavn Golf Klub sætter sit mandat til rådighed efter katastrofalt regnskab.

Massive regnskabsmæssige problemer med fejl- og omposteringer i hundredvis, der har besværliggjort revisionen i et omfang, man ikke troede muligt betyder, at man forventer et 'worst case scenario' i Frederikshavn Golf Klub. 

- Vi er vores revisor, BDO, blevet anbefalet at lave et worst case scenarie i forhold til vores regnskab for 2018 og tilbageføre alle de tilgodehavender, som vi måtte have på debitor- og kreditorsiden, skriver formand Kim Stubbergaard Reese i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Helt konkret betyder det, at Frederikshavn Golf Klub risikerer at  komme ud af 2018 med et underskud på 700.000 kroner. Det endelige resultat er endnu ikke revideret færdigt.

Læs også Helt gak-gak: Arbejdstilsynet forbød tablets i Hjørring Kommune

Beslutningen om at lave et worst case scenarie gør, at alle de indtægter, klubben ekstraordinært i bedste fald får ind, bliver indtægtsført i 2019-regnskabet.

- Det er en rigtig træls situation at stå i, men de rapporteringer vi har fået fra bogholderiet, har hele året været 'indenfor skiven'. Umiddelbart stod vi til at komme ud med et underskud på omkring 200.000 kroner, hvilket der selvfølgelig ikke var budgetteret med, men det var et underskud, vi godt kunne forsvare i forhold til det arbejde, der er blevet gennemført på banen og i klubhuset, vurderer formanden overfor Kanal Frederikshavn.

Det er først og fremmest på indtægtssiden, at der har været massive problemer med konteringen. Det har bestyrelsen dog ikke umiddelbart kunne se.

- Men det skal ikke være en undskyldning. Der skal ikke herske tvivl om, at bestyrelsen er 100 procent ansvarlig for økonomien i klubben, og da vi føler, at vi har fejlet stort på dette område, og ikke set dette komme, stiller en samlet bestyrelse derfor sit mandat til rådighed, fastslår Kim Stubbergaard Reese.

Outsourcer bogholderi

Bestyrelsen pointerer, at den sammen med BDO allerede har sat flere tiltag i gang for at undgå, at økonomien igen ender i den høje rough.

Det er en rigtig træls situation at stå i, men de rapporteringer vi har fået fra bogholderiet, har hele året været 'indenfor skiven

Kim Stubbergaard Reese, formand for Frederikshavn Golf Klub

Klubben har nedlagt bogholderstillingen og outsourcet sine bogholderi- og regnskabsmæssige aktiviteter til Business Services & Outsourcing, som er et datterselskab til BDO.

- Det vil på sigt give en besparelse, og på den korte og lange bane give os alle en vis tryghed, oplyser Kim Stubbergaard Reese.

Fra årsskiftet skiftede Frederikshavn Golf Klub sit forældede økonomisystem ud med et nyere og cloudbaseret regnskabssystem, som giver klubbens kasserer og den øvrige bestyrelse god mulighed for opfølgning og rapportering.

Læs også Svendegilder som går galt og dårlig hjemmelavet vin: Nyt album fra Ib Grønbech

Formanden oplyser, at der er igangsat en dybdegående undersøgelse af, hvad der er foregået, ligesom der er iværksat tiltag, som skal sikre, at klubben får sit udestående i kassen. 

- Det skal for god ordens skyld nævnes, at der ikke er indikationer på, at der er foregået noget kriminelt, tilføjer Kim Stubbergaard Reese.

Han understreger, at klubsekretær Anne Mette Mørk ikke er skyld i golfklubbens økonomiske rod.

- Hun har, som i de sidste 10 år, holdt vores medlemskartotek og sponsoraftaler ajour, hvilket er hendes primære opgave, men de filer, der er blevet dannet til viderebehandling hos PBS, har været fejlbehæftede, hvilket er hovedårsagen til det trælse resultat, forklarer FGK-formanden.

Hele bestyrelsen sætter i lyset af det regnskabsmæssige rod sit mandat til rådighed på generalforsamlingen onsdag 20. marts på Frederikshavn Handelsskole.

Formand Kim Stubbergaard Reese ønsker ikke at udtale sig yderligere inden generalforsamlingen.

  Foto: Torben Nørgaard