LIGE NU:

Politikere slår fast: Ulovligt tag skal fjernes

Frederikshavn Kommunes plan- og miljøudvalg besluttede på et møde tirsdag, at en husejer på Vegavej i Frederikshavn skal ændre eller rive sit tag ned for at lovliggøre det.

Et tag, der er 49,6 centimeter højere end tilladt, har i årevis været genstand for en nabostrid på Vegavej i Frederikshavn. Naboerne, som har mistet en del af deres udsigt på grund af taget, har fået rettens ord for, at taget er ulovligt.

Et flertal af medlemmerne i Frederikshavn Kommunes plan- og miljøudvalg fastslog tirsdag på et udvalgsmøde, at taget er ulovligt, og at det skal lovliggøres fysisk. Det vil sige, at ejeren af huset skal rive taget ned eller ændre konstruktionen af det, så det ikke overskrider bestemmelserne i loven.

- Jeg har hele tiden ment, at jeg ikke ville have givet lov til det tag. Vi har taget stilling til sagen i udvalget og er blevet enige om, at vi ikke vil forstærke en fejl, der allerede er begået, ved at begå endnu en, siger Anders Brandt Sørensen (Socialdemokratiet), der er formand for Plan- og Miljøudvalget i Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommune skred i første omgang ikke ind over for husejeren, som opførte det ulovlige tag. Forvaltningen i kommunen havde forud for Plan- og Miljøudvalgets behandling af sagen indstillet, at der skulle laves en retlig lovliggørelse af taget på Vegavej.

Argumentet var, at det såkaldte proportionalitetsprincip burde inddrages. Det vil sige, at det skal vurderes, hvor stor overtrædelsen er i forhold til, hvad det vil koste at lovliggøre den fysisk.

Den indstilling valgte et flertal af politikerne i udvalget dog ikke at følge. Ifølge udvalgsformanden, fordi det kan danne præcedens fremadrettet.

- Det er vigtigt, at de deklarationer, der er i et område, bliver overholdt. Det hjælper ikke noget, at man kan lave sit tag, som man har lyst til, bare fordi det er dyrt, siger Anders Brandt Sørensen.

Udvalgets beslutning betyder, at ejeren af huset på Vegavej nu skal sørge for at taget ikke overskrider den maksimale højde på 2,9 meter, som er gældende i området.

Sagens forløb:

TV2 Nord har onsdag talt med tagets ejer, som siger, at han vil drøfte sagen med sin advokat, før han foretager sig yderligere. Han har dog ikke i sinde at gøre noget ved taget, da han mener, at afgørelsen om, at taget er ulovligt, er forkert.

Frederikshavn Kommune risikerer at skulle betale en kompensation til ejeren af det ulovlige tag for ikke at have grebet ind tidligere.