02:35

Politikere slår fast: Ulovligt tag skal fjernes

Frederikshavn Kommunes plan- og miljøudvalg besluttede på et møde tirsdag, at en husejer på Vegavej i Frederikshavn skal ændre eller rive sit tag ned for at lovliggøre det.

Et tag, der er 49,6 centimeter højere end tilladt, har i årevis været genstand for en nabostrid på Vegavej i Frederikshavn. Naboerne, som har mistet en del af deres udsigt på grund af taget, har fået rettens ord for, at taget er ulovligt.

Et flertal af medlemmerne i Frederikshavn Kommunes plan- og miljøudvalg fastslog tirsdag på et udvalgsmøde, at taget er ulovligt, og at det skal lovliggøres fysisk. Det vil sige, at ejeren af huset skal rive taget ned eller ændre konstruktionen af det, så det ikke overskrider bestemmelserne i loven.

- Jeg har hele tiden ment, at jeg ikke ville have givet lov til det tag. Vi har taget stilling til sagen i udvalget og er blevet enige om, at vi ikke vil forstærke en fejl, der allerede er begået, ved at begå endnu en, siger Anders Brandt Sørensen (Socialdemokratiet), der er formand for Plan- og Miljøudvalget i Frederikshavn Kommune.

Læs også Ulovligt tag kostede Karl Erik udsigten: Nu koster det kommunen kassen

Frederikshavn Kommune skred i første omgang ikke ind over for husejeren, som opførte det ulovlige tag. Forvaltningen i kommunen havde forud for Plan- og Miljøudvalgets behandling af sagen indstillet, at der skulle laves en retlig lovliggørelse af taget på Vegavej.

Argumentet var, at det såkaldte proportionalitetsprincip burde inddrages. Det vil sige, at det skal vurderes, hvor stor overtrædelsen er i forhold til, hvad det vil koste at lovliggøre den fysisk.

Læs også Tagballaden fortsætter i Frederikshavn

Den indstilling valgte et flertal af politikerne i udvalget dog ikke at følge. Ifølge udvalgsformanden, fordi det kan danne præcedens fremadrettet.

- Det er vigtigt, at de deklarationer, der er i et område, bliver overholdt. Det hjælper ikke noget, at man kan lave sit tag, som man har lyst til, bare fordi det er dyrt, siger Anders Brandt Sørensen.

Udvalgets beslutning betyder, at ejeren af huset på Vegavej nu skal sørge for at taget ikke overskrider den maksimale højde på 2,9 meter, som er gældende i området.

Sagens forløb:

  • 1972: Omkringliggende huse af Vegavej bliver igennem en tinglyst deklaration sikret havudsigt.
  • 1973: Karl Erik Jacobsen køber sit hus, med garanti for altid at have havudsigt.
  • Foråret 2013: Karl Erik Jacobsens genbo bygger et nyt tag, som er 49,6 centimeter højre end det tilladte, og dermed tager udsigten over Kattegat.
  • 13. juni 2013: Karl Erik Jacobsen og naboen klager til Frederikshavn Kommune og får standset byggeriet.
  • 13. juli 2013: Frederikshavn Kommune giver ejeren tilladelse til at fortsætte byggeriet.
  • 2016: Karl Erik Jacobsen og naboen anlægger civil sag mod Frederikshavn Kommune for at udstede en byggetilladelse, som ikke respekterer den tinglyste deklaration.
  • 29. juni 2016: Byretten afgør, at opførelsen af taget er ulovligt.
  • 7. juli 2016: Frederikshavn Kommune meddeler ejeren, at de ikke anker dommen, og at byggeriet derfor skal fysisk lovliggøres.
  • 21. april 2017: Sagen kommer frem på TV2 Nord for første gang. Her indrømmer formand for Plan- og Miljø udvalget, at han ikke forstår hvordan sagen er kommet så langt ud.
  • 5. september 2017: Frederikshavn Kommunes plan- og miljøudvalg beslutter, at ejeren skal rive sit tag ned for at lovliggøre det.

TV2 Nord har onsdag talt med tagets ejer, som siger, at han vil drøfte sagen med sin advokat, før han foretager sig yderligere. Han har dog ikke i sinde at gøre noget ved taget, da han mener, at afgørelsen om, at taget er ulovligt, er forkert.

Frederikshavn Kommune risikerer at skulle betale en kompensation til ejeren af det ulovlige tag for ikke at have grebet ind tidligere.