05:23

Det siger de i Esbjerg Kommune, som sidste år opdagede, at de sad på landets største lager af radioaktivt affald fra olieindustriens boreplatforme.

Radioaktivt lager i Esbjerg overraskede byrådet: Nu kan et tilsvarende være på vej til Frederikshavn

Frederikshavn Kommune har sagt ja til at få ophugget boreplatforme på den nye kommunale havn. Skal man tro deres byrådskolleger fra Esbjerg kan de ligeså godt vænne sig til tanken om at få et lager med radioaktivt affald.

Mærsk Olie og Gas, som nu er overtaget af Total,  har i otte år oplagret radioaktivt affald i Esbjerg. Men de lokale politikere anede intet om det før sidste efterår. Det var en kontrol fra Sundhedsstyrelsen, der viste, at det radioaktive materiale blev opbevaret ulovligt, og var blevet flyttet i strid med reglerne, der fik Esbjergs byråd til at spærre øjnene op:

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (Venstre) siger:

- Det har jeg det ikke ret godt med, for vi kan jo ikke slippe af med det igen. Vi fandt pludselig ud af sidste efterår, at vi havde et lager, som Sundhedsstyrelsen og dermed Staten er myndighed for og som vi ikke anede noget om.

Ingen i Esbjerg Kommune havde kendskab til, at der i løbet af 8 år var ophobet 450 tons såkaldt NORM-affald i en indhegning på havnen – naturligt forekommende radioaktivt materiale, der sætter sig på en boreplatform som sand eller slam. Hvis affaldet overstiger Sundhedsstyrelsens grænseværdier er der i dag ingen steder at sende det hen, og derfor regner politikerne fra Esbjerg da også med, at Frederikshavn snart får deres eget lager med radioaktivt affald.

- Det bliver en stor opgave i fremtiden at få ophugget de boreplatforme vi har i Nordsøen i de kommende år, så det er klart, at der bliver mere NORM-affald i fremtiden. Det følger jo med boreplatformene ind og det skal man selvfølgelig forholde sig til inden man sætter gang i den proces. Jeg har svært ved at se, hvordan Frederikshavn kan undgå at få et lager, siger Jesper Frost Rasmussen.

Frederikshavn har kun sagt ja til midlertidigt lager

Frederikshavns borgmester Birgit Hansen (S) afviser at byen kommer til at huse et nyt lager med radioaktivt affald fra olieindustrien, men hun kan heller ikke sige, hvor affaldet så skal hen.
 
Der er i dag 8 lagre med naturligt forekommende radioaktivt affald fra under rundt om i landet. Frederikshavn risikerer snart at få det 9., når det amerikanske firma MARS (Modern American Recycling Services) snart begynder at ophugge boreplatforme i byen.
 
Problemet er, at hvis det radioaktive affald overstiger Sundhedsstyrelsens grænseværdier er der ingen steder at sende det hen. Birgit Hansen mener, at affaldet er Statens problem.

 - Jeg håber i sandhed at Staten ikke har tænkt sig at lave sådan et lager her, og at de først og fremmest orienterer os og dernæst vil jeg sige, at det er vi slet ikke interessererede i at have her.

Kan du undgå det?

- Jeg kan i hvert fald sige, at jeg forventer, at Staten  er åbne og ærlige og på bedste kammeratlige vis orienterer den kommune  - den havn, hvor de har tænkt sig at have aktiviteter og det kan jeg forstå det ikke er tilfældet i Esbjerg, og der må jeg bare sige, at det skal de ikke foretage sig her. Jeg forventer klart, åbenhed og dialog omkring hvad Staten har tænkt sig at gøre ved det affald, som nu er sat til at blive opbevaret i Esbjerg. Vi vil ikke have det.

Men hvis det er dansk affald kan man jo ikke flytte det – der er jo ikke nogen, der vil tage det?

- Nej og der er det jo, at Staten, Sundhedsstyrelsen  og SIS (Staten Institut for Strålebeskyttelse) har en opgave og der må man bare sige, at nu må de ud af hullerne og så finde ud af, hvordan de har tænkt sig at håndtere det. Det er ude af Frederikshavn Kommunes hænder. Det jeg kan gøre er at  - også på vegne af den havn kommunen ejer,  at sige at det vil vi ikke have her. I skal ikke lave sådan et lidt gedulgt nummer, som jeg oplever man har gjort i Esbjerg

Kendte I ikke risikoen inden I inviterede MARS ind?

- Jo det er jo ikke sådan at vi sidder der og siger: Det vidste vi ikke noget om. Vi har lavet både en VVM og en screening,og også givet en miljøgodkendelse. Der hvor Staten har en opgave det er jo, hvis der viser sig at være noget radioaktivt affald på de mange boreplatforme, der nu skal til at skrottes, så skal Staten jo have en plan for hvordan man håndterer det, og det skal de til at få gjort, for det går ikke væk. Det er ikke Frederikshavn Kommunes problem direkte - det er Statens problem. De skal finde ud af hvordan man håndterer danske boreplatforme, der kan indeholde radioaktivitet.

Hvis jeg besøger dig om to år, har du så et lager et eller andet sted?

- Vi har skrevet i miljøgodkendelsen til MARS, at vi vil have at det der hedder NORM affald på havnen i et år og så vil vi ikke have det mere.

Men hvor skal det så hen?

- Ja det er jo op til Staten at finde ud af. De skal tage stilling til at der er en tid nu, hvor der skal skrottes også danske boreplatforme. Hvis der er radioaktivitet   - radioaktivt affald over den grænseværdi man kan håndtere nu, så skal Staten finde ud af hvad gør man så med det, for problemet går ikke væk.