LIGE NU:

Sindslidende frygter toget til Hjørring

Unge brugere af distriktspsykiatrien i Frederikshavn Kommune er paniske og dybt frustrerede. I Region Nordjyllands foreløbige forslag til ny psykiatriplan står deres lokale ambulatorium til at lukke. I stedet skal de sindslidende til Hjørring for få behandling. Det kan de ikke overskue, og nu advarer de om konsekvenserne.

Den 29-årige skizofrene Mike Ilm Krüger er en mange unge brugere af det psykiatriske ambulatorium i Frederikshavn, der frygter at de fremover skal med toget helt til Hjørring for at blive behandlet.

- Hvis der er mange mennesker med toget eller bussen, så bliver jeg nødt til at stå af og skifte. Jeg kan ikke holde ud at være der, fordi jeg har angst. det vil blive fuldstændig uoverkommeligt for mig, at klare en tur til Hjørring, siger Mike Ilm Krüger til TV2 Nord.

Det er i høringsversionen af "Psykiatriplanen 2015-2020" for Region Nordjylland, at ambulatoriet i Frederikshavn foreslås nedlagt, og brugerne i stedet skal til Hjørring. Det vil få fatale følger advarer, den lokale forening Sind for Unge.

- En stor del af de 5.000, der er i behandling i Frederikshavn Kommune, benytter jo distriktspsykiatrien, og hvis de tvinges til Hjørring, vil de simpelthen ikke være i stand til at møde op for at komme i behandling. De vil bare blive hjemme, siger Kasper Lau fra Ung Sind i Frederikshavn.

Idéen med at nedlægge ambulatoriet i Frederikshavn og flytte det til Hjørring, er blandt andet at behandlingen vil kunne blive langt mere specialiseret end den er i dag. Der er altså bare lige det med transporten. Også overlægen i ambulatoriet frygter for konsekvenserne.

- Hvis man er angst, psykotisk, paranoid, bange eller svært deprimeret så kan man ikke transporte sig så langt. Jeg er bange for at mange af patienterne udebliver, siger overlæge Inger Gade, der er leder af ambulatoriet i Frederikshavn.

Hvis ambulatoriet og distrikstpsykiatrien i Frederikshavn bliver nedlagt, så vil det komme til koste regionen langt mere end i dag, forudser Sind for Unge.

- På sigt vil det betyde flere indlæggelser og længere sygdomsforløb, siger Kasper Lau.

- Hvis jeg ikke er i stand til at komme til Hjørring, vil jeg kun få det værre og værre. Jeg frygter at blive indlagt igen, siger Mike Ilm Krüger.

Midt i juni bliver Mike Ilm Krüger og de mange andre unge sindslidendes skæbne afgjort. Da beslutter Regionsrådet om ambulatoriet i Frederikshavn skal lukke.

Formanden for psykiatriudvalget i Regionen, socialdemokraten Jette Ramskov, håber ambulatoriet i Frederikshavn overlever. Hun har stor forståelse for de sindslidendes transportproblemer.

- Jeg forstår deres bekymring til fulde. Busser og toge kan være et kæmpe problem for psykisk syge at bruge. Men jeg kan ikke love noget, for der foregår lige nu en forhandling i Regionsrådet, siger Jette Ramskov.