LIGE NU:

Sportsfiskere kæmper for fiskepassage i Sæby

Sportsfiskere fra Sæby har igen haft penge op af egen lomme for at få realiseret deres vådeste drøm om at etablere en faunapassage ved den gamle vandmølle i byen.

De er vant til at kæmpe mod store havørreder og nu også mod Frederikshavn Kommune. Sportsfiskere i Sæby har nu betalt en lokal arkitekt for at tegne deres bud på en fiskepassage ved vandmøllen. Tidligere har de også rejst 300.000 kroner til en såkaldt forundersøgelse af projektet.

- Vi har ikke uanede mængder penge, men vi har uanede kræfter i den her sag, som vi bliver ved med at kæmpe for, siger Jesper Christensen, formand for Sæby Sportsfisker Klub.

quote Vi har ikke uanede mængder penge, men vi har uanede kræfter i den her sag, som vi bliver ved med at kæmpe for,

Jesper Christensen, formand for Sæby Sportsfisker Klub

Jesper Christensen bruger nu sin fiskegrejsbutik til at vise de nylavede arkitekttegninger af projektet, som sportsfiskerne mener, at Frederikshavn Kommune burde have gennemført forlængst. Ifølge fiskeplejekonsulent Jan Nielsen fra DTU Aqua i Silkeborg er spærringen af Sæby Å ved vandmøllen en skamplet - ikke bare for Frederikshavn Kommune, men hele landet.

- Det er et klart brud på EU's Vandrammedirektiv, at fiskene ikke kan vandre op i Å-systemet for at gyde, og jeg mener, det er det værste eksempel, vi har på en spærring af et helt vandsystem i landet, siger Jan Nielsen.

Kommunen er ikke helt med på idéen

Sportsfiskernes visualisering, viser, at det er muligt både at bevare det fredede miljø omkring Sæbys gamle vandmølle, der er et vartegn for købstaden - og samtidigt lade åen flyde frit hele vejen ud til Kattegat, så havørreder og laks kan svømme op.

Det lokale erhvervsliv støtter idéen.

- Jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre, hvis erhvervs og handelslivet i byen går med. Jeg tror, at projektet kan blive et meget positivt aktiv for byen, siger Kim Müller, formand for Sæby Erhvervsforening.

Ifølge sportsfiskerne og DTU Aqua skulle de største forhindringer for fiskepassagen være ryddet af vejen, fordi både Kulturarvsstyrelsen og Sæby Museum har sagt god for løsningen, men alligevel tøver Frederikshavn Kommune.

Borgmester Birgit Hansen, (S) siger:

- Vi skal tage hensyn til kulturarvsværdier, bredejerne, naturen og miljøet, så det er ikke en enkel sag. Vi vil tage en beslutning, når vi har været hele vejen rundt om den sag, siger Birgit Hansen.

Arkitekttegning af fiskepassagen.
Arkitekttegning af fiskepassagen.
Foto: Morell Architecture