LIGE NU:

Arbejdet er gået i gang: Sådan flyttes Rubjerg Knude Fyr

Onsdag omdannes området omkring Rubjerg Knude Fyr til en byggeplads, når murermester Kjeld Pedersen og hans folk rykker ind på området for at begynde arbejdet med at flytte det 120 år gamle fyr. 

Selve flytningen af fyret kommer efter planen til at foregå i uge 43, og flytningen kan klares på 10 timer i følge tidsplanen. Inden da er der et stort forarbejde, som skal laves. Her kan du læse, hvordan arbejdet kommer til at foregå.

Fra onsdag den 14. august og en uge frem vil der blive indrettet byggeplads, opsæt af hegn omkring byggepladsen og fyret og lavet udgravning af kørevej.

De efterfølgende tre uger vil der blive lavet udgravning til undersidefundament, udskæring til jernbjælker, understøbning af trappetårn, baksning og montering af jernbjælker.

Rubjerg Knude Fyr står kun få meter fra havet.
Rubjerg Knude Fyr står kun få meter fra havet.
Foto: Jesper Christiansen

Fra omkring uge 37 og fire uger frem vil der blive foretaget gennemboring i eksisterende fundament for placering af dywidag-stænger, montering af løfteplader og ny støbning til forstærkning af fundamentet.

I ugerne op til selve flytningen i uge 43 er der et stort forarbejde, som skal udføres. Selve flytningen foretages af BMS Krangården, og det vil tage omkring en dag at flytte det tunge fyr 60-80 meter væk fra kystlinjen.

Det eksisterende fundament skal inden flytningen forstærkes, og der indstøbes et antal meget kraftige jernbjælker. Fyret kan nu med det forstærkede fundament trækkes frem til den nye position ved hjælp af ”rulleskøjter”, donkrafte og hydraulik.

I de sidste to uger inden selv flytningen i uge 43 skal der laves afretning af baksefelt, udlægges jernplader og opstilles løftegrej. 

I uge 43 skal alt være på plads til flytningen. Fyret skal flyttes 80 meter ind mod land. Når flytningen går i gang i uge 43 vil Rubjerg Knude Fyr kunne flyttes cirka 8 meter i timen via skinnesystemet. 

Flytningen sker langs et tracé, der er udgravet til et plant fundament i hele bakselængden. Udgravningen, der vil have en bredde på 14 meter, sikres med spuns eller lignende. 

Murermester Kjeld Pedersen fra Lønstrup har fået opgaven med at flytte Rubjerg Knude Fyr, som står få meter fra havet. Fyret skal flyttes 80 meter.

Efter flytningen bliver området retableretl, og fyret males og åbnes igen for offentligheden. Arbejdet ventes afsluttet i uge 45. 

Fyret vil stå på sin nye placering på det nye forstærkede fundament, og det vurderes, at det kan holde i 40 år på den placering.

Flytningen af fyret er dog ikke uden risiko, og såfremt projektet med at flytte fyret mislykkedes og resulterer i fyrtårnets fald, vil der blive lavet en fuldstændig oprydning i området, og materialer fra fyret vil blive fjernet. 

En affaldmødding er blæst frem ved Rubjerg Knude Fyr. Sandet vandrer mod nordøst og under sandet var der en gammel affaldsmødding.