LIGE NU:

Forsvarsekspert om svindelsag: - Det er ikke en enlig svale

Omfanget af svindelsagen fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Hjørring ryster ekspert.

To medarbejdere i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Hjørring er blevet politianmeldt mistænkt for svindel. For ansatte i styrelsen har haft mulighed for at bestille varer og tjenesteydelser, kvittere for modtagelsen og godkende den efterfølgende betaling. Uden at andre har kontrolleret transaktionerne.

Dermed har den enkelte medarbejder selv kunne gennemføre fiktive indkøb på vegne af styrelsen, der med et budget på knap to milliarder kroner er ansvarlig for alle Forsvarets bygge- og anlægsprojekter samt driften af alle Forsvarets bygninger.

 

Ifølge ekspert på forsvarsområdet journalist Peter Ernstved Rasmussen, der er redaktør på olfi.dk og har en fortid som reserveofficer i Den Kgl. Livgarde, er sagen fra Hjørring ikke nødvendigvis et enkeltstående tilfælde.

- Jeg føler mig ret overbevist om, at det ikke er en enlig svale fra 2018. Når der kommer en kulegravning af det her, vil det vise sig, at det er foregået i mange år, jeg tror også, at det er foregået i 2019, siger Peter Ernstved Rasmussen.

Andre styrelser bruger samme økonomistyringssystem

Ifølge ham er det store spørgsmål, om svindlen også er foregået i andre styrelser under Forsvarsministeriet. For det økonomistyringssystem, som burde være skudsikkert, bliver brugt i otte andre styrelser under Forsvarsministeriets område.

- Og når det kan foregå i Ejendomsstyrelsen, så kan det også foregå i andre styrelser. Der er ingen, der ved, om det er tilfældet, siger Peter Ernstved Rasmussen.

Han forventer, at politikerne på Christiansborg vil kræve, at andre ministeriers økonomistyringssystemer bliver gået efter i sømmene, så man sikrer sig, at der ikke er sket svindel på andre områder også.

Skarp kritik fra statsrevisorerne

Statsrevisorerne fremlagde i dag en beretning, hvor de skarpt kritiserer Forsvarets indkøb på vedligeholdelsesområdet.

I beretningen står blandt andet at indkøbene er: ”forvaltet i strid med gældende regnskabsregler og ikke lever op til helt basale krav om registrering, dokumentation og kontrol af indkøb. Rigsrevisionens gennemgang af 64 vedligeholdelsesprojekter har vist, at der var helt basale fejl og mangler i 54 af projekterne, for eksempel manglende funktionsadskillelse, mangelfulde forretningsgange og mangel på intern kontrol. Der er således høj risiko for, at der begås fejl, svig og berigelsesforbrydelser, når Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse foretager indkøb på vedligeholdelsesområdet – uden at Forsvarsministeriet efterfølgende kan opdage det."

Du kan læse hele beretningen her.

 

Peter Ernstved Rasmussen er rystet over sagen. Blandt andet fordi det endelige omfang endnu ikke er kendt.

- Vi er vidne til, at der åbenbart, uden at det har været muligt at opdage, er foregået svindel og humbug i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Ikke bare blandt en medarbejder men blandt flere medarbejdere. Og ikke bare hos en virksomhed et sted i Jylland men hos en lang række virksomheder, hvor mange mennesker uden for Forsvaret har været vidne om det, har dækket over det og været dybt involveret i en skyggeøkonomi, der løber op i mange, mange millioner kroner, siger Peter Ernstved Rasmussen.

Han forventer, at sagen får konsekvenser.

- Jeg vil tro, at den almindelige borger ligesom jeg forventer, at der bliver ryddet grundigt op ikke bare i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse men formentlig på hele Forsvarsministeriets område, siger han.

def_thumb,50_percent

play 75-årig kvinde glemte at slukke komfuret - nu er hun sigtet

joseph teaser

play Joseph var med til at ansætte nu spionmistænkt: - Det kom som et lyn fra en klar himmel

def_thumb,50_percent

play Stidsholtkvindes hoved kommer på udstilling

150421 Stolpedalsskolen samler skrald

play 2.C fra Stolpedalsskolen samler skrald i naturen: - Man føler, at det er en god gerning

def_thumb,50_percent

play 75-årig kvinde glemte at slukke komfuret - nu er hun sigtet

joseph teaser

play Joseph var med til at ansætte nu spionmistænkt: - Det kom som et lyn fra en klar himmel

def_thumb,50_percent

play Stidsholtkvindes hoved kommer på udstilling

Til forsiden

Til forsiden