LIGE NU:

Hirtshals Havn fyrer direktør og vicedirektør

Hirtshals havn vil forny sig, derfor skifter de ud på de ledende poster.

Havnen i Hirtshals har flere planer for fremtidens udvikling. Derfor har de fået fortaget en ekstern undersøgelse af organisationen, som skal hjælpe dem med at realisere planerne.

På baggrund af undersøgelsen har de valgt, at der er behov for nye ledelsesmæssige kompetencer. Derfor er både direktør og vicedirektør på haven blevet opsagt. For havnedirektørens vedkommende gælder afskedigelsen pr. 31. december 2021. Processen omkring ansættelsen af en ny havnedirektør er allerede igangsat.

- Det er vigtigt at understrege, at ændringerne ikke er et udtryk for utilfredshed med den hidtidige opgavevaretagelse men alene bunder i en vurdering af, at nye kompetencer er påkrævet, hvis Hirtshals Havns udviklingspotentiale skal udnyttes fuldt ud i fremtiden, lyder det fra Anker Laden-Andersen, som er bestyrelsesformand hos Hirtshals Havn.

Der er lavet en aftale med den administrerende direktør om, at han varetager sine opgaver uændret, indtil en ny direktør er ansat.

Herudover er der ansat en ny udviklingschef, der som første opgave skal vurdere, om havnen skal etablere et selvstændigt udviklingsselskab.