Kommune tvunget til at udskyde projekt ved fisketrappe

Et vandløbsprojekt ved fisketrappen i Bindslev må udskydes til næste år, da klager over projektet ikke bliver trukket tilbage.

Hjørring Kommune må træde et skridt tilbage og vente på en ny godkendelse, før et vandløbsprojekt ved fisketrappen i Bindslev kan skydes i gang.

Arbejdet med at realisere projektet ser nu tidligst ud til at kunne begynde i foråret 2022, oplyser Hjørring Kommune i en pressemeddelelse.

Det er klager fra Bindslev Gl. Elværk og Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening, der betyder, at vandløbsprojektet ikke kan gennemføres i år, som det ellers var planen.

Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune har drøftet sagen på et ekstraordinært møde, og efter dialog med klagerne er man nået til den konklusion, at der fortsat ikke er mulighed for at opnå en løsning, som imødekommer alle interessenter.

Bindslev Gl. Elværk og Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening er derfor ikke indstillede på at trække deres klager tilbage.

Ændring kan medføre nye klager

Det er krav fra Folketinget og EU om, at spærringer i vandløb skal fjernes, der gør, at der er planer om at lave ændringer ved fisketrappen i Bindslev. Her er der nemlig en spærring, og derfor har Hjørring Kommune i flere år arbejdet på at finde en løsning, så vandløbet lever op til lovkravene.

Hvis kommunen skal imødekomme klagernes ønsker, skal der en ny projektgodkendelse til. En ny godkendelse inklusiv tilladelser vil ifølge Hjørring Kommune være tidskrævende og have betydning for, hvordan andre aktører vil forholde sig til det samlede projekt.

Derfor kan man ende i en situation, hvor en ændring af projektplanerne fører til nye klager.

Sagen vil blive behandlet på det næste byrådsmøde i Hjørring Kommune. Det finder sted 24. juni.


Seneste nyt

fra Nordjylland