Nordjysk havn skal stå for at lagre CO2

Hirtshals Havn bliver knudepunkt for lagring og udskibning af CO2 fra nordjyske biogasanlæg.

CO2 fra nordjyske biogasanlæg skal fremover lagres under havet frem for at ryge ud i atmosfæren. Det er en realitet, efter at syv virksomheder har indgået et samarbejde.

Det bliver Hirtshals Havn, der kommer til at stå i spidsen for projektet. Opfanget CO2 fra lokale biogasanlæg vil blive transporteret til Hirtshals Havn, hvorfra det udskibes til lagring i tomme oliefelter i Nordsøen.

Samarbejdet indebærer desuden undersøgelse af mulighederne for etablering af Europas største CO2-hub på havnen i Hirtshals. Ud over Hirtshals Havn er INEOS Energy, Wintershall DEA, Biocarb Solution, Evida, Blue Water Shipping og Greenport North med i samarbejdet.

- Biogas har et stort potentiale i forhold til at fortrænge fossile brændsler, og med lagring af den biogene CO2 kan vi endda opnå negative emissioner. Da det blandt andet er gylle fra husdyrhold, der indgår i produktionen, kan vi ved at kombinere biogasproduktionen med lagring af CO2 samtidig undgå en del udledninger fra landbruget, siger direktør Carsten Joest Nielsen fra Biocarb Solution.

Store ambitioner

Projektet er det første af sin art i Danmark, og det skal bidrage til, at de danske klimamål om 70 procent reduktion af drivhusgasudledninger i 2030 bliver nået. Det er planen, at CO2 fra biogasanlæg i Nordjylland skal transporteres til Hirtshals Havn, hvor det lagres midlertidigt, før det sejles ud i Nordsøen og bliver pumpet ned i undergrunden.

- Vi arbejder allerede målrettet med planer om udvidelse af Hirtshals Havn, og i den forbindelse passer lagring og udskibning af CO2 til Nordsøen perfekt ind i vores strategi. På sigt kan etableringen af en CO2-hub i Hirtshals bidrage til løsning af klimaudfordringerne, og vi ser et stort potentiale i det samarbejde, vi har indgået med de øvrige partnere, siger direktør Per Holm Nørgaard fra Hirtshals Havn.

Fakta om CO2-lagring

De forskellige trin i CO2-lagring er:

• CO2 fanges: CO2 kan fanges på mange måder. Det er mest effektivt at fange det der, hvor der er en stor og stabil forsyning af CO2. Eksempelvis ved udledere som biogasanlæg, industri, energiproduktion eller forbrændingsanlæg.

• CO2 gøres flydende: Den indfangede CO2 gøres til en flydende væske. Det kan ske ved både opvarmning, komprimering og nedkøling.

• CO2 transporteres: Den flydende CO2 transporteres med skib fra Hirtshals til lagringsområderne i Nordsøen.

• CO2 lagres i undergrunden: Flydende CO2 sendes ned i sandstensreservoiret cirka 1800 meter nede i undergrunden via CO2-brønde.

• CO2-lageret monitoreres: Felterne til CO2-lagring i undergrunden er gennemscreenet over en lang årrække, og der udvikles nye og banebrydende teknologier til monitorering af CO2-lagringen.

Kilde: Ineos Energy

Det er målet, at der skal lagres op mod 100.000 tons CO2 fra nordjyske biogasanlæg fra 2024. På sigt er det ambitionen at øge mængden af CO2, der transporteres og lagres, betydeligt over tid og etablere Europas største hub for CO2-lagring og udskibning til felter i Nordsøen med udgangspunkt i Hirtshals Havn.

Partnerne bag aftalen vil undersøge muligheden for at etablere den nødvendige infrastruktur i form af eksempelvis rørledninger til transport af CO2 fra Danmark og andre dele af Europa til Hirtshals.

CO2-lagring Hirtshals
Foto: Jonas Lindberg / TV2 Nord

Seneste nyt

fra Nordjylland