Sygeplejersker til ledelse: - Vi er igen blevet holdt for nar

Ledelsen på Regionshospital Nordjylland forstår utilfredsheden, men fastholder, at der skal tænkes langsigtet.

Det kørte lige så godt, og så skal det ødelægges.

Sådan er følelsen hos en dybt frustreret medarbejdergruppe på Regionshospital Nordjylland i Hjørring efter ledelsens beslutningen om at ændre på et akutafsnit. 

Nærmere betegnet Akutsengeafstnit 404, som behandler og plejer akutte patienter. Ifølge de utilfredse medarbejdere er der tale om en lukning af afsnittet, mens ledelsen fastholder, at det ikke er tilfældet, men at en omstrukturering er "sat til debat". 

Et møde mellem parterne torsdag førte ikke til noget ifølge tillidsrepræsentant Maria Gade Madsen:

- Vi sidder kun med flere spørgsmål end svar efter mødet i går, siger hun og fortsætter: 

- Man vælger at splitte en meget velfungerende afdeling ad, som har kæmpet for at komme op at stå igen ovenpå Covid-19-forløb. Vi har endelig en fuldtallig personalegruppe og p.t. ikke nogle ledige stillinger. 

Her er medarbejdernes åbne brev til ledelsen, som er delt med pressen:

Åbent brev til hospitalsledelsen på Regionshospital Nordjylland

Kære Henrik Larsen, Charlotte Fuglesang og Søren Hjortshøj.

Vi er den 4. oktober blevet orienteret om jeres beslutning om lukningen af Akutsengeafsnit 404, som en del af den fremtidige ledelsesorganisering på Regionshospital Nordjylland. I dag har i fulgt op med et informationsmøde, hvor vi efterfølgende kun sidder med en større frustration.

Det vækker en følelse af, at vi igen er blevet holdt for nar. I har som hospitalsledelse inddraget os i en proces om 404’s fremtidige afdelingsprofil, som skulle varetage patienter med højere
observationsniveau, uafklaret symptombillede samt intermediære patienter. Alt personale har været igennem kursusforløb og scenarietræning, så vi var klar til at løfte opgaven med nogle af de mest syge patienter på hospitalet. Det har betydet, at vi nu kan rekruttere, og at personalegruppen igen har fået gejsten og lysten til at arbejde med den akutte patient.

Personalegruppen på 404 brænder for akut, kompleks sygepleje af medicinske og kirurgiske patienter. Det har krævet meget at komme dertil efter flere år, hvor 404 har løftet covid-opgaven. En opgave som fik mange særdeles kompetente kollegaer til at søge andre veje, hvor de kunne få ønsket om at arbejde med akut sygepleje opfyldt. Det personale, der er på 404 nu, er gået aktivt ind i opgaven med at opbygge 404 ud fra den profil, i som hospitalsledelse havde udstukket.

Nu er vi orienteret om, nogle skal flyttes til medicinsk regi og omdannes til et måske udelukkende medicinsk “korttidsafsnit”. Vi sidder med en del spørgsmål om, hvilke patienter der skal være på afsnittet. Er det den akut dårlige patient, der har et højere observationsniveau? Hvor skal de intermediære patienter ligge? Der er brugt mange ressourcer på at sende sygeplejersker på akutuddannelse. Hvorfor vil man ikke længere gør brug af de kompetencer til den udvikling i ønsker af akutområdet, en opgave vi vil gå ind i med gejst og entusiasme.

Efter orienteringen sidder personalet tilbage med en følelse af modløshed. En følelse af at være til grin og med lyst til at søge andet job uden for Regionshospital Nordjylland. Det undrer os, at man i en tid med stor mangel på sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter værner så lidt om det personale, der har valgt fortsat at være en del af og tage ansvar for udviklingen af Regionshospital Nordjylland. Regionens værdigrundlag handler om ITOP-værdier. Vi har meget svært ved at se, at de har været i brug i denne proces. 

Vi kunne have ønsket, at I som hospitalsledelse havde stået på mål for beslutningen om at lukke et velfungerende afsnit og selv have overbragt os nyheden. Man kan ikke bare flytte personale fra en velfungerende enhed til en ny funktion og forvente, at alt det gode kører videre. Vi har som personale svært ved at have tillid til jer som ledelse. Vi oplever i har lavet et halvfærdigt stykke arbejde, som udelukkende får personalet til at føle sig uvæsentlige ludobrikker på en ukendt spilleplade.

Vi håber i vil bruge den kommende tid på at genoverveje om det er den rigtige beslutning i har truffet, og vil er meget åbne for at være en del af processen.

På vegne af en samlet personalegruppe på Akutsengeafsnit 404,

Tessa Emmersen & Maria Gade Madsen

Ikke en lukning

Men taler man med hospitalsdirektør for Regionshospital Nordjylland, Henrik Larsen, ser billedet anderledes ud:

- Der skal ikke lukkes noget noget som helst, og det bliver der heller ikke, siger han.

Hospitalsdirektøren forklarer, at der er tale om en ændring i den ledelsesmæssige struktur, som træder i kraft til nytår. Den del får ikke betydning for de nordjyske patienter.

Men på længere sigt skal man ændre på, hvordan hospitalet tager imod patienter. Her har ledelsen foreslået, at akut sengeafdeling 404 bliver en del af hospitalets medicinske afdeling i stedet for akutafdelingen.

Det skal ske, for at undgå at patienten skal flytte rundt mellem flere afdelinger gennem et forløb, lyder det.

- Vi vil groft sagt gerne have endnu flere patientforløb, der kun har én overgang, forklarer Henrik Larsen og understreger, at forslaget om at flytte akutafsnittet er sat til debat, og at intet endnu er besluttet:

- Vi vil gerne have lov til at se alle indkomne kommentarer, før vi kommer i arbejdstøjet.

Henrik Larsen forklarer, at der på længere sigt vil komme flere patienter.
Henrik Larsen forklarer, at der på længere sigt vil komme flere patienter.

"Uforståeligt"

Tilbage sidder en uforstående og og efter egen mening velfungerende gruppe medarbejdere. De ønsker nemlig ikke, at der skal ændres på afsnittet og er usikre på fremtiden.

- Vi kan ikke rigtig få noget at vide. At de vælger at gøre det her nu, er uforståeligt, siger tillidsrepræsentant Maria Gade Madsen.

Henrik Larsen er lydhør for medarbejdernes frustration over situationen:

- Jeg kan godt forstå, at man stiller spørgsmål til det, hvis man arbejder i en afdeling, hvor det går godt. Men det er ledelsens opgave at kigge på tværs af hospitalet, siger han og understreger:

- Det betyder ikke, at vi skal revolutionere hospitalet fra den ene dag til den anden. Det har vi nok ikke været gode nok til at forklare.

Medarbejderne på hospitalet har indtil næste uge til at komme med kommentarer til ledelsens forslag. Hvornår beslutningen tages, er ikke meldt ud.


Seneste nyt

fra Nordjylland