LIGE NU:

Bedre planer for kystsikring på vej

Der er håb forude for de mange, der har sommerhus på den nordjyske vestkyst. Inden sommer kommer regeringen med en plan for, hvordan man håndterer kystsikringen fremover.

Det skal være nemmere at sikre de danske kyster og der skal kigges på helhedsløsninger frem for enkelte projekter, lyder det tirsdag efter et møde mellem Kommunernes Landsforening, repræsentanter fra de berørte kommuner og Miljø- og Fødevareministeren.

- Løsningen er at staten går mere aktivt ind og laver tværgående koordinering mellem kommuner omkring helhedsløsninger. Et andet aspekt er, at man kan bruge mere hård kystsikring, og det kommer vi til at give tilladelse til og i det omfang at loven skal tilpasses, så gør vi også det, hvor vi kan få politisk flertal til det. Og endelig er det naturligvis at vi lovgivningsmæssigt ikke har for mange stopklodser undervejs i de processer kommunerne skal facilitere sammen med borgerne og der vil regering se på hvordan vi kan tilpasse lovgivningen, siger Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Med på mødet var bl.a. Hjørring Kommunes borgmester, Arne Boelt (Soc.dem.) og han var tilfreds med resultatet.

- Hvis det holder, det vi er blevet stillet i udsigt i dag, så er jeg en glad mand, der tager hjem. Og det er jeg på alle vestkystkommunernes vegne. Men lad os nu se, for der er jo også udfordringer. Vi er sådan set blevet lovet og så har det ikke holdt stik. Men holder det, det de siger de vil, og jeg tror der er et bredt flertal i Folketinget for at være med til det her, så ser det ud til at vi kan få det her løst over en årrække, sige Arne Boelt.

Planerne for, hvordan man i fremtiden bedre kan løse opgaver med kystsikring ventes fremlagt inden sommerferien.