01:34

Arbejdstilsynet har efter den tragiske ulykke i går, hvor en 56 årig mand blev begravet under et jordskred på en byggeplads uden for Vraa, givet entrebenørvirksomheden Svens Aage Christiansen et såkaldt, straks påbud, og lukket byggepladsen, i følge arbejdstilsynet, der i dag foretog undersøgelser på ullykesstedet skyldes ulykken at der er blevet gravet med store maskiner i jorden, uden den fornødne sikkerhedsforanstaltning der skal forhindre jorden i at skride sammen. den 56 årige mand lå begravet i næsten 9 timer inden det lykkedes at få gravet manden fri, men der kunne man konstatere at manden var afgået ved døden Video: Jesper Lange

Foto: Jesper Lange

1 af 2

Entreprenør får strakspåbud efter dødsulykke

Entreprenørfirmaet, der står bag den udgravning ved Vrå, som onsdag styrtede sammen og kostede en 56-årig mand livet, har torsdag fået et strakspåbud af Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet har torsdag undersøgt den byggeplads på Ålstrupvej nord for Vrå, hvor en sammenstyrtet udgravning onsdag kostede en 56-årig mand livet. Det har udløst et strakspåbud til det entreprenørfirma, der står bag arbejdet på pladsen.

- I første omgang har vi givet et strakpåbud til virksomheden, og strakpåbuddet lyder på, at man skal sikre, at udgravningen kan foregå uden risiko for sammenstyrtning, siger tilsynschef Jacob Buch fra Arbejdstilsynet til TV2 Nord.

Den 56-årige mand blev levende begravet i lerholdig og mudret jord, da udgravningen styrtede sammen om ham. Ulykken skete onsdag eftermiddag kort før klokken 14.

- Vi har gennemført en ulykkesundersøgelse, og den viser, at man har været i gang med en udgravning i cirka fem meters dybde, hvor siderne på udgravningen er meget stejle. Den opgravede jord er blevet lagt meget tæt på kanten, og det er denne optårnede jord, som har gjort, at jorden er skredet og vi har set denne tragiske ulykke, fortæller Jacob Buch.

Læs også 56-årig mand død efter jordskred

Arbejdstilsynets undersøgelser af omstændighederne omkring ulykken har vist, at entreprenøren ikke har taget de nødvendige forholdsregler i forbindelse med gravearbejdet.

- Når man graver dybe huller, så skal man sikre sig mod sammenskridning, og det kan man enten gøre ved at lave afstivning eller grave med det, der hedder anlæg, hvilket vil sige, at hver gang, du graver en meter ned, så graver du også en meter ud til siden, så hældningen ikke bliver så stejl, siger Jacob Buch.

Strakspåbuddet til entreprenøren betyder, at arbejdet torsdag har ligget stille på byggepladsen. Udgravningen kan fortsætte, når de kritisable forhold er udbedret.

- I princippet kan de fortsætte arbejdet allerede i dag, hvis de sikrer, at der ikke kan ske sammenstyrtning, siger Jacob Buch, som fortæller, at sagen muligvis ikke er slut med torsdagens påbud til entreprenøren.

- Det næste, der sker, er at sagen overgår til vores jurister, og så vil de vurdere, om der er grundlag for et bødeansvar, siger Jacob Buch.