LIGE NU:

Hirtshals Havn i vækst

Godstransporten trækker det tungeste læs i væksten på Hirtshals Havn, men der er også fremgang på passagertrafikken.

2015 blev et år med fremgang for Hirtshals Havn. Helt konkret havde havnen en fremgang i godstransporten på 11,7 %. Dermed sætter havnen for syvende år i træk rekord i godsomsætningen med en volumen på 1,8 mio. tons.

- 2015 har været et spændende år, og vi kan med tilfredshed konstatere, at vi har haft fremgang på hovedparten af vores forretningsområder. Baseret på styrker og strategisk flot arbejde hos havnens samarbejdspartnere har vi over en årrække præsteret en stabil organisk vækst i aktiviteterne. Dermed har vi realiseret en stigende aktivitet, der gavner beskæftigelsen i Hjørring Kommune og Nordjylland. Den samlede vækst på 6,8 % i aktiviteterne i 2015 i forhold til 2014 viser, at der er fremdrift i Hjørring Kommune, og at Nordjylland spiller en rolle for skandinavisk industri, siger bestyrelsesformand, Anker Laden-Andersen til havnens hjemmeside.

Hirtshals Havn har på bil- og passagertrafikken oplevet vækst på henholdsvis 3,0 % og 1,8 %, og dermed udgjorde trafikken i 2015 i alt 2,4 mio. passagerer og 747.000 personbiler. 

Hirtshals Havn er blandt Danmarks største fiskerihavne, men måtte i 2015 konstatere, at ikke alle dele af fiskeriet har vist den forventede fremgang. I 2015 ligger værdien af de samlede landinger således på 445 mio. kr., hvilket er svagt under niveauet i 2014. I alt blev der landet 55.000 tons fisk på Hirtshals Havn i 2015, hvoraf sild og makrel udgjorde 79,6 %.