Foto: Hirtshals Havn

Hirtshals Havn med rekordstor omsætning igen igen

Hirtshals Havn har onsdag præsenteret årsregnskabet for 2018, der igen i år viser rekordstor omsætning.

Med aflæggelsen af regnskabet for regnskabsåret 2018 kunne Hirtshals Havn konstatere, at havnen har nået endnu en milepæl i den fortsatte udviklingsvækst. Hirtshals Havn realiserede i 2018 en samlet omsætning på 80,2 millioner kroner og rundede dermed et markant mærke.

Havnen har nu præsteret konstant omsætningsvækst siden 2010, da havnen kommer ud af 2018 med et regnskabsresultat på 14,9 millioner kroner og en egenkapital på 378,2 millioner kroner.

- Det er naturligvis tilfredsstillende, at vi runder en omsætning på 80 millioner kroner, og det er samtidig vigtigt at sige, at det ikke skal stoppe her, siger Anker Laden-Andersen, bestyrelsesformand hos Hirtshals Havn. 

- Der bliver konstant arbejde med at udvikle de fremtidige vækstpotentialer og forbedre driften, og vi har igangsat processer, der skal skærpe vores profiler i forhold til den strategiske markedsfokusering, lige såvel som vi både organisatorisk og driftsmæssigt optimerer på stadig flere felter.

  Foto: Hirtshals Havn

Hirtshals Havn har i løbet af 2018 sat gang i flere nye initiativer, som havnen regner med vil yderligere sætte skub i omsætning. Der er også fokus fra havnens side på at skabe bedre transportløsninger direkte ned til havnen. 

- For os har 2018 været kendetegnet ved, at der på havnen er stærke aktører på transportforretningen, der fremviser en fortsat udvikling af aktiviteterne, men samtidig må vi dog erkende, at vi er udfordret på fiskerisegmentet. Det betyder, at vi skal arbejde med initiativer indenfor fiskesegmentet, som kan spille sammen med de helt klare potentialer som Hirtshals besidder på området, siger Anker Laden-Andersen. 

Fiskeriet i Hirtshals har tilsvarende havnens særlige bevågenhed, og havnen vil gentænke sit strategiske arbejde omkring styrkelse af fiskerisegmentet med henblik på at sikre grundlaget for fiskeforædlingsindustri.

Det er havnens forventning, at de fire vindmøller, der skal opstilles på den nye landudvidelse, vil blive idriftsat i efteråret 2019, og dermed vil havnen få yderligere indtjening.

  Foto: Hirtshals Havn