Foto: Vendsyssel Historiske Museum

Historisk fund: Sjælden bronzevogn fundet ved Bjergby

Vendsyssel Historiske Museum er stødt på en såkaldt pragtvogn med bronzebeslag - en sjældent fund, som er blevet udgravet i en af de rigeste grave fra jernalderen.

Et unikt fortidsfund.

Sådan kategoriserer Vendsyssel Historiske Museum selv den sjældne pragtvogn fra den ældre jernalder, som netop er blevet udgravet ved Bjergby. 

Vognen kan dateres helt tilbage til tiden omkring Kristi fødsel og har været del af et ligbål sammen med drikkehorn, drikkeglas, bronzekedel, brætspil med glasbrikker, smykker og meget andet. Vognen har været dekoreret med beslag af bronze, og det er altså dele af disse, der er bevaret.

Graven, som Vendsyssel Historiske Museum har gravet ud, formodes at være en af de absolut rigeste grave i Danmark fra den tid. Og selve vognen er der kun fundet ganske få andre lignende eksemplarer af i Danmark og Nordtyskland.

- Vognen er af typen Dejbjerg-vogne, opkaldt efter fundet af to sådanne pragtvogne i Dejbjerg Præstegårdsmose i 1881 og 1883. Vognene er fremstillet i Sydøsteuropa i tiden mellem 300 f.Kr og 100 e.Kr, og importeret herop, siger Jeppe Boel Jepsen, museumsinspektør på Vendsyssel Historiske Museum.

Alt udstyr ødelagt inden brænding

Blandt genstandene, der blev fundet i graven, var ikke kun delene af de beslag, der har siddet på den unikke pragtvogn, men også enestående dele af meget fint ornamenteret og forgyldt miniature sølvarbejde.

- Gravudstyret, der har været medgivet i denne grav, er ganske enestående, og på baggrund af studier af de enkelte deles placering omkring graven, er det muligt at få et overblik af, hvad der har foregået ved ligfærden. Hele udstyret er inden gravlæggelsen blevet målrettet ødelagt, før det sammen med den døde er blevet brændt. Omkring selve graven lå de helt smeltede dele af gravudstyret, mens der vest for graven lå sønderdelte dele af vognens bronzebeslag og lige sydøst for, de ubrændte dele, forklarer Jeppe Boel Jepsen.

Fundet er gjort af amatørarkæologen Louise Stahlschmidt, der med metaldetektor i maj 2017 fandt de første fund nær gården Trompgård, mellem Bjergby og Mygdal, øst for Hjørring.

Selve udgravningen foregik i februar i år, men arbejdet med at analysere de mange fund fra graven er langt fra afsluttet. Forud ligger endnu mange timers arbejde med endeligt helt at forstå de mange hundrede deles, helt præcist 405 dele, betydning. 

  Foto: Vendsyssel Historiske Museum

 

  Foto: Vendsyssel Historiske Museum

 

  Foto: Vendsyssel Historiske Museum