04:39

Fiskere og naturfredningsfolk protesterer mod udledning af kvælstof

Lakse-virksomhed må udlede 45 tons kvælstof i Skagerrak

Byrådet i Hjørring besluttede onsdag aften at give virksomheden Danish Salmon lov til at udlede 45 tons kvælstof i havet.

Byrådet i Hjørring Kommune vedtog onsdag aften, med et flertal bestående af alle på nær Enhedslisten, at godkende en anmodning fra laksedambruget Danish Salmon i Hirtshals om at udlede 45 tons kvælstof direkte i Skagerak.

- Vi synes, det er en unik mulighed for at Danish Salmon kan videreudvikle deres landbaserede laksedambrug, lød det fra Ole Ørnbøll, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i kommunen, kort efter beslutningen var truffet. 

Læs også Borgere lever i stank på femte måned

Udfaldet af afstemningen var ventet, og var det gået omvendt ville Danish Salmon dreje nøglen om. De kan nemlig ikke, som de ellers forventede, få den enorme mængde kvælstof til at nedsive i deres produktionsfaciliteter. Og hvis de ikke fik lov til at udlede det i naturen, var der ingen andre måder at drive virksomheden videre på.

- Så taber naturen, for den måde som vi opdrætter laks på her, er klart den mest miljøvenlige måde man kan opdrætte laks og andre saltvandsfisk på, sagde Alex Jensen, medinvester i Danish Salmon, onsdag, inden beslutningen var truffet.

Hans påstand bliver dog ikke umiddelbart købt af Niels Kristian Nielsen, der er formand for Hirtshals Fiskeriforening. Her har man, sammen med de øvrige fiskeriforeninger i Danmark, store bekymringer omkring den fremtidige udledning fra fabrikken, og man frygter, det vil skade fiskeriet. 

Læs også Fiskefabrik vil lukke spildevand ud i Vesterhavet

- Det vil få nogle konsekvenser på sigt i det område, og jeg er bange for at fiskene vil forsvinde der hvor man fisker i dag, fordi man udleder det her, siger Niels Kristian Nielsen, der dog ikke fik meget ud af sine protester.

Ole Ørnbøll fra Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøudvalg læner sig op af Alex Madsens udlægning af sagen og pointerer, at alternativet til Danish Salmons produktion er miljømæssigt langt værre.

- Det er meget bedre end havdambrug, og så er der en udvikling i det, hvor man til stadighed udvikler ny teknologi på området, og derfor er det her noget af det ypperste, der findes i Danmark for nuværende, siger Ole Ørnbøll.

- Det man arbejder med i Folketinget i øjeblikket, er at give tilladelse til havdambrug, og så kan de (fiskerne red.) begynde at snakke om, at deres erhverv er truet. På Danish Salmon har man styr på medicin, sygdomme, foder og det hele. Det har man ikke, hvis man snakker havdambrug, siger Ole Ørnbøll.