LIGE NU:

Nordjysk bank får påbud af Finanstilsynet

Finanstilsynet har fundet en række punkter, hvor Sparekassen Vendsyssel skal blive bedre.

Finanstilsynet har fra februar til april i år været på inspektion hos Sparekassen Vendsyssel. Den inspektion har resulteret i flere påbud, som banken er blevet bedt om at rette op på.

quote Når Finanstilsynet kommer med påbud, tager vi det naturligvis alvorligt. De fleste af tilsynets bemærkninger retter sig mod manglende overvågning og kontrol, og det har vi taget til efterretning og vil straks blive rettet

Bent Jensen, kommunikations- og marketingdirektør,  Sparekassen Vendsyssel

- Gennemgangen af bevillingsgrundlaget for bevillinger til erhvervskunder viste, at særligt de bevillinger, der ikke var sket centralt i sparekassens kreditafdeling, var dårligt belyste, og der var ikke foretaget vurderinger og konklusioner. Sparekassen fik påbud om at sikre et betryggende beslutningsgrundlag ved bevillinger til erhvervskunder, står der i Finanstilsynets redegørelse.

Ydermere vurderer Finanstilsynet, at banken har haft svært ved at overholde sin egen kreditpolitik.

- Der var mange afvigelser fra kreditpolitikken, og sparekassen fremstod betydeligt mere risikovillig, end hvad kreditpolitikken foreskriver. Sparekassen fik påbud om at overholde sin kreditpolitik. På landbrugsområdet fik sparekassen påbud om at sikre, at komplekse landbrugsudlån håndteres betryggende, herunder at vurderinger og handlinger er dokumenterede.

- Kunderne kan sove trygt om natten

Sparekassen Vendsyssel erkender, at der er punkter, hvor de skal stramme op.

- Når Finanstilsynet kommer med påbud, tager vi det naturligvis alvorligt. De fleste af tilsynets bemærkninger retter sig mod manglende overvågning og kontrol, og det har vi taget til efterretning og vil straks blive rettet, siger Bent Jensen, der er kommunikations- og marketingdirektør i Sparekassen Vendsyssel.

Selvom det aldrig er positivt at modtage påbud fra Finanstilsynet, så mener Lars Krull, der er bankekspert på Aalborg Universitet ikke, at kunder skal frygte for deres lån og opsparing i Sparekassen Vendsyssel.

- Vi har at gøre med et veldrevet pengeinstitut, som har en meget høj kapitalprocent, så det her er ikke alvorligt i forhold til sikkerheden i pengeinstituttet. Kunderne i Sparekassen Vendsyssel kan fortsat sove trygt om natten, siger Lars Krull.