LIGE NU:

Store jernkæder skræmmer fisk i nettet - danske fiskere frygter bomtrawl gør stor skade

De hollandske bomtrawlere trækker tunge jernredskaber hurtigt hen over havbunden i jagten på fisk. De danske kystfiskere frygter, at det skader havbunden, men eksperterne er i tvivl.

Både fiskere og forskere er enige om, at de snurrevod, som kystfiskerne typisk bruger, er et meget mere skånsomt redskab at fiske med end et bomtrawl. Her bliver havbunden forstyrret af typisk en stor kædemåtte, der har til formål at jage fladfisk op i trawlet. 

Fiskerne mener, det ødelægger bunden i havet, men forskerne tager forbehold.

Ludvig Krag, der er fiskeribiolog og seniorforsker ved DTU Aqua i Hirtshals siger:

- Ofte ser vi fiskeri med bomtrawl i lavvandede områder af Skagerak, hvor der i forvejen sker en stor forstyrrelse af havbunden på grund af store bølger, der flytter meget mere sand end et trawl, så de naturlige forstyrrelser af havbunden i de områder er altså større end fra fiskeriet, siger Ludvig Krag. 

Men kystfiskernes formand Thomas Højrup er ikke overbevist. Han mener, at de tunge redskaber er skadelige for havbunden.

- Der er ingen tvivl om, at bomtrawlerne er værst, når de kommer ind i områder med hård bund og roder op i sten, som bliver flyttet rundt. Der har vi jo rev efter rev, der er blevet ødelagt, siger Thomas Højrup.

Men ifølge havbiologerne mangler der simpelthen viden om, hvad trawlene betyder for livet på havbunden.

- Det er helt afhængigt af, hvor man fisker, men at omsætte det til noget biologisk problem er svært. Jeg kan ikke trække en bred kam henover et så komplekst område, for det har vi ikke viden nok om i dag, siger Ludvig Krag.

Den melding er er sådan set nok til at bekræfte kystfiskernes frygt for, at havbunden lider overlast, når bomtrawlerne fisker.

- Så længe biologerne ikke har lavet nogle ordentlige analyser af den habitat – altså hele det økosystem, som er i den havbund, så er vi nødt til at påpege, at den måde bomtrawlerne fisker på altså er rigtig voldsom, siger Thomas Højrup