Bomtrawler pløjer sten- og koralrev op ved Thorup Strand

De hollandske bomtrawlere trækker tunge jernredskaber hurtigt hen over havbunden i jagten på fisk uden hensyntagen til ynglesteder. Fiskere ved Thorup Strand er bekymrede over udviklingen. Fiskeriministeren siger, han vil kæmpe for, at det bliver forbudt i EU.

De udskældte hollandske bomtrawlere har nu taget nye metoder i brug. Det har fiskere fra Thorup Strand de seneste uger opdaget.

De hollandske fiskere bruger nu kædemåtter - en form for fiskenet af jernkæder - der smadrer både sten og koralrev for at fiske. Det er ødelæggende for fiskerne i Thorup Strand - og de kommende generationer.

- Det lukker jo fiskeriet her, og de slår ligeså meget yngel og andet ihjel, når de kører langt nede i havbunden, siger fisker Tonny Kristensen.

Rovfiskeri

Tidligere har de hollandske bomtrawlere været udskældte særligt for deres kæder, der ødelægger sandbunden og forholdene for fladfiskene. Men med kædemåtterne er det ikke bare sandbund, men stenbund, korallerr og tangskove, der ødelægges - selv på stærkt kuperede stenrev. Det er se steder, hvor torsk lever.

- Det er fuldstændig uhørt, at man behandler et naturområde på den måde. Det er ren destruktion. Det, at vi har stenrev, er en forudsætning for, at der er fisk i hele havområdet, fordi det er fiskenes skjulested, fortæller Thomas Højrup, formand for kystfiskerlauget i Thorup Strand.

- Er der nogen, der er så ansvarsløse, at de går ind og plukker de sidste steder, hvor fiskene kan skjule sig? Det har intet med fiskerifaglighed at gøre, men alt med rovfiskeri at gøre, tilføjer han.

Kæmper for EU-forbud

Kystfiskerlauget har 1. december holdt møde med blandt andet Miljø- og Fødevareministeriet og Fiskeristyrelsen, hvor de har gjort opmærksom på problemet. I et skriftligt svar til TV2 Nord skriver Miljø- og Fødevareministeriet at de vil gøre følgende:

DET SKRIVER MINISTERIET

Hvad vil ministeriet gøre nu for at dæmme op for de hollandske fiskeres nye fremgangsmåde med kædemåtter? 


Kædemåtter er desværre efter gældende EU-regler et lovligt redskab, hvilket begrænser vores muligheder for at gøre noget mod det i Danmark.

I første omgang vil der blive indledt en dialog med hollandske og belgiske myndigheder om bomtrawlerne, særligt med hensyn til bomtrawlernes brug af kædemåtter. På den lange bane vil der blive arbejdet for et EU-forbud mod kædemåtter, men vi håber naturligvis, at det her og nu er muligt at finde en god løsning med hollænderne og belgierne med henblik på den aktuelle situation. Hollænderne har tidligere vist samarbejdsvilje i forhold til kontrollen af bomtrawlsfiskeriet.  

Bomtrawlsfiskeriet har været på den politiske dagsorden længe, hvor fokus særligt har været på at intensivere kontrollen. Det har vi gjort og der vil i den kommende periode også være øget fokus på kontrolindsatsen. Det har længe været et ønske fra det danske fiskerierhverv, at der bliver indført fleksible kontrolpunkter til søs, som skal være med til at sikre, at fangster bliver afskrevet korrekt. Vi er nået langt med arbejdet, og reglerne om kontrolpunkter forventes at blive vedtaget og implementeret 1. juli 2021.  


Miljø- og Fødevareministeriets svar til TV2 Nord. 

Hollænderne efterlod ingen fisk

Tonny Kristensen opdagede den hollandske båd første gang den 27. november. Midt om natten sejlede han ud for at trække sit torskegarn ind. Og dér var den hollandske bomtrawler i nærheden i gang med at fiske med kædemåtter.

- Der lå han og kørte over det høje stenrev med koraller kædemåtte. De fanger jo nok godt med fisk, men det slår lige så meget ihjel, fortæller Tonny Kristensen.

Dagen efter hollændernes besøg i Thorup Strand forsøgte Tonny Kristensen at sætte sit garn samme sted - men der var som forventet ingen fisk.

Fiskeriminister: - Vi vil det til livs

Fredag aften siger Fiskeriminister Rasmus Prehn (S) til TV2, at det er regeringens klare ønske at komme bomtrawlerne til livs. 

- Kædemåtterne ødelægger bunden. Derfor vil vi gerne, at det skal forbydes inden for EU, men det tager jo altså noget tid, siger Rasmus Prehn, der er ny minister for fiskeriområdet.

- Jeg har kun været på posten i 14 dage, men jeg tager handsken op og kæmper videre

TV2 Nord: Hvad skal danske fiskere stille op, mens de venter på et forbud?

- Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan og er klar over situationens alvor. Det er vores klare politiske ambition at komme det her til livs, lyder det fra fiskeriminister Rasmus Prehn. 

Hør hele svaret fra Rasmus Prehn her:


Seneste nyt

fra Nordjylland