00:42

Video: Emil Nordkvist Johansson

Borgere raser over spøgelsesgarn

En gruppe borgere fra Gjøl er så trætte af mængden af spøgelsesgarn, at de i lørdag tog sagen i egen hånd og indsamlede tre tons af de efterladte net i Limfjorden.

Lørdag var en gruppe borgere fra Gjøl ude at samle spøgelsesgarn, som er efterladte fiskenet og ruser.

Læs også Limfjorden plaget af efterladte fiskegarn

- Det er uforståeligt, at man som fisker kan komme i tanke om at efterlade en rulle garn på omkring en kilometer, siger Ole Frisdrup Hermansen, som er formand for Gjøl Fisker- og Bødelaug.

Spøgelsesgarnet forstyrer dyrelivet i og omkring fjorden uddyber han. Men det er også til gene for mennesker, der bruger fjorden til eksempelvis at bade eller stand up paddling.

Myndighedernes ansvar

Ole Frisdrup Hermansen mener det er myndighedernes ansvar at rydde op i de efterladte fiskenet, da ikke bare fisk, men også pattedyr og fugle bliver fanget i de umærkede net.

- Fiskerikontrollen skal efter Fiskeristyrelsens udmeldinger fjerne forladte garn og ulovlige garn, siger han.

- Vi havde fat i fiskerikontrollen den 20. februar. De gjorde et forsøg, på at få garnet op, det kunne de ikke, og så har vi ikke set dem siden. Vi har så den sidste måneds tid henvendt os, men de har ikke reageret. Derfor har vi taget sagen i egen hånd.

Ved lørdagens indsamling blev i alt 600 meter fiskenet hevet op af fjorden. Der er stadig 400 meter garn tilbage på den strækning der blev ryddet lørdag. Det sidste forventes fjernet af borgerne fra Gjøl i løbet af næste uge.

  Foto: Emil Nordkvist Johansson