01:50

- Det er faktisk lidt lusket af dem at køre mig gennem sådan et system vel vidende, at de var lige på trapperne til at ændre reglerne, siger Ulf Nielsen.

Foto: Stefan Kjærgaard

1 af 2

Fik bøde lige inden regel blev ændret: Retssag blev unødvendig

En nordjysk landmand har opgivet at opdrætte naturkvæg. Det er sket efter, at han er blevet idømt en bøde, fordi hans dyr ikke har haft adgang til et læskur. Samtidigt med at Fødevarestyrelsen bragte sagen for Retten, var de i gang med at ændre praksis, så landmandens forseelse nu ikke længere er strafbar.

5000 kroner. Det var bøden for at Ulf Nielsens anguskvæg ikke havde et læskur, da Fødevarestyrelsen var på kontrolbesøg sidste år. Men siden dommen i august har den nye Fødevareminister for nylig bestemt, at læskure nu ikke længere er en betingelse:

- Det er faktisk lidt lusket af dem at køre mig gennem sådan et system vel vidende, at de var lige på trapperne til at ændre reglerne, siger Ulf Nielsen.

TV2 Nord er i besiddelse af et dokument, der viser, at Statens rådgiver i dyreværnsforhold - Det Veterinære Sundhedsråd - havde gjort opmærksom på, at kravet om læskure kunne fraviges for især de hårdføre naturkvægsracer. Alligevel gennemførte Fødevarestyrelsen retssagen mod Ulf Nielsen.

- Vi vidste ikke, og det tror jeg heller ikke Retten vidste, at man arbejdede med at ændre fortolkningen på den måde, siger Lauge Farstrup, der har repræsenteret Ulf Nielsen i sagen.

Læs også Dropper naturpleje med kvæg: Landmand i klemme mellem styrelser

Ulf Nielsen blev altså dømt for en overtrædelse, som Fødevarestyrelsen godt vidste næppe holdt vand - og som fødevareminister Mogens Jensen, Socialdemokratiet, da også senere har lempet reglerne for.

Han har for nylig meldt ud, at netop naturkvæg godt kan gå ude hele året, hvis de kan finde naturligt ly, eller kan flyttes i for eksempel en stald, hvis der opstår ekstremt vejr.

Ulf Nielsens advokat undrer sig over, at retssagen blev gennemført på det grundlag.

- Der er nok nogen i Fødevarestyrelsen, der har vidst, at man havde det arbejde i gang med at ændre fortolkningen af reglerne, og så havde stoppet de sager, der var på vej. Jeg kan ikke svare på om retssagen var unødvendig, men den havde måske fået et andet udfald, hvis alle havde vidst det, siger Lauge Farstrup.

Formanden for Folketingets Retsudvalg Preben Bang Henriksen, Venstre, mener, at Fødevarestyrelsen helt burde have droppet sagen mod Ulf Nielsen

- Jeg synes nok, at Staten burde havde frafaldet sagen, specielt i en situation, hvor man var på vej med lempeligere krav, der vil medføre, at manden åbenbart ikke ville blive straffet. Det virker mærkeligt, at man så har travlt med at gennemføre sagen, siger Preben Bang Henriksen, der vil forlange en forklaring af Fødevarestyrelsen.

TV2 Nord har i flere dage forsøgt at få Fødevarestyrelsen til at stille op til et tv-interview om sagen, men det har de ikke ønsket. De har i stedet sendt en mail med disse svar:

Spørgsmål: På hvilket grundlag ændrer Fødevarestyrelsen praksis på området fra 2012?

Svar: Baggrunden er en henvendelse fra L&F (Landbrug & Fødevarer, red.), der ønsker at mindske usikkerhed hos landmænd, der ønsker at have dyrene ude. Der har bl.a. været ønske om undtagelser for de robuste racer. Vi har derefter gennemgået regler og udtalelser og ændret vejledningen til kontrollørerne, blandt andet så vi sikrer, at der ikke sanktioneres i en periode, hvor vejret ikke er vinteragtigt eller belastende for dyrene, selvom kalenderen siger december. De robuste racer er ikke undtaget, og der er ikke tale om, at der tidligere har været et krav om læskur, som nu er frafaldet. Det er til gengæld præciseret, at der foretages en konkret bedømmelse af dyrene og deres forhold på besigtigelsestidspunktet.

 

Spørgsmål: Hvornår har Fødevarestyrelsen  - og hvornår senest – har Fødevarestyrelsen rådført sig med Det Veterinære Sundhedsråd vedrørende behovet for læskure til naturkvæg?

Svar: Fødevarestyrelsen har senest i 2018 rettet flere spørgsmål til Sundhedsrådet om fortolkning af dyreværnslovens bestemmelser om dyrs behov for beskyttelse mod vejr og vind. Før det er der i 2015 specifikt stillet spørgsmål vedrørende hold af bison.

 

Spørgsmål: Hvad er anledning til at ministeren ændrer fortolkningen af Fødevarestyrelsens praksis, som er anvendt siden 2012?

Svar: Der var ikke en stramning i 2012. Sundhedsrådet ændrede i 2012 sin udtalelse, idet de anførte, at der kunne være andre racer/krydsninger end de oprindeligt anførte fem racer, der også under de rette betingelser kunne gå ude uden adgang til læskur, hvilket var at betragte som en lempelse. Læs mere på https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx

 

Spørgsmål: Hvilket forarbejde ligger til grund for ministerens ændring?

Svar: Gennemgang af videnskabelige rapporter, rådets udtalelser og dialog med interessenter.

 

Spørgsmål: Hvorfor gennemføres retssagen mod Ulf Nielsen ganske få uger før der skal ændres praksis?

Svar: Retssagen er i politiets og anklagemyndighedens regi og derfor ikke tidsmæssigt korreleret med Fødevarestyrelsens arbejde.

 

Spørgsmål: Har Fødevarestyrelsen på noget tidspunkt krævet læskure på arealer, hvor Staten (Naturstyrelsen) selv har stået for afgræsning af følsomme arealer ved brug af naturkvæg?

Svar: Fødevarestyrelsen kræver ikke læskur. Der foretages en konkret vurdering af, om de dyr, der holdes på naturarealer, er beskyttet mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.