LIGE NU:

Frustrerede forældre giver ikke meget for borgmesters redegørelse

En redegørelse på seks sider fra Jammerbugt Kommune til Børne- og Socialminister Mai Mercado får dumpekarakter fra en af de forældre, der kritiserer kommunen.

En redegørelse over seks sider fra Jammerbugt Kommunes borgmester Mogens Gade (Venstre) til Børne- og Socialminster Mai Mercado (Kons.) har ikke umiddelbart bragt den gruppe af frustrerede forældre, der torsdag havde foretræde for Folketingets socialudvalg, tættere på kommunen. Der er nemlig flere ting i redegørelse der, ifølge dem, er langt fra sandheden.

- Det er ikke korrekt, at de har forsøgt at kontakte os, og det er ikke korrekt skrevet at kommunens sagsbehandler flere gange om ugen har været i kontakt med familien. Det er jo os, der har været i kontakt med hende, fordi vi skal have svar, siger Susanne Martens Kræmmergaard fra Saltum, der er overbevist om, at det er hendes families sag, der i anonymiseret form er en del af kommunens redegørelse til ministeren. 

- Som vores sag har foregået, er det os, der har skullet rette kontakt til kommunen. Det er os, der har skullet sørge for at kommunen har fået de informationer, de skulle have, siger hun videre.

Omkring 50 borgere i Jammerbugt Kommune er gået sammen i en gruppe og fortæller samstemmende om lange sagsbehandlingstider og refusion af merudgifter, der pludselig er blevet stoppet. 10 af disse familier er siden gået offentligt frem med deres sager. 

Susanne Martens Kræmmergaard er en af dem, der nu står frem. Hendes søn er 11 år og infantil autist. Han er ramt af en psykose grundet mistrivsel i skolen, har svært ved at skelne fantasi fra virkelighed og er blevet vurderet at være selvmordstruet. Nu har Susanne Martens Kræmmergaard taget orlov fra sit arbejde for at passe sin søn, men bruger ligeså meget tid på at komme videre med sagen hos Jammerbugt Kommune.

- Man står med en dreng, der er rigtig syg og skidt tilpas, og skal man så kæmpe helt vildt med kommunen også, for at få svar? Vi kommer ingen vegne, vi bliver ikke hørt. Det er en evig kamp, en kamp hver dag. Vi gik otte uger uden at vide, om vi er købt eller solgt og rent økonomisk har det også store konsekvenser, for man får jo ingen løn, når man går hjemme på den måde, og man ved ikke hvad kommunen melder ud med. Får jeg bevilget orlov eller ikke?

quote  Man står med en dreng, der er rigtig syg og skidt tilpas, og skal man så kæmpe helt vildt med kommunen også, for at få svar? Vi kommer ingen vegne, vi bliver ikke hørt. Det er en evig kamp, en kamp hver dag.

Susanne Martens Kræmmergaard, Saltum

I redegørelsen til Børne- og Socialministeren anderkender Jammerbugt Kommune, at der på det specialiserede områder er lange sagsbehandlingstider, men sender bolden videre til andre aktører på området. Specielt børnespeciallæger, der skal levere journaloplysninger til sagerne nævnes som en gruppe, der afviser anmodninger fra kommunen og derfor trækker sagerne ud.

- At han skriver, at de erkender at have lange sagsbehandlingstider, det er jo ikke godt nok. Man er nødt til at hjælpe de familier, der skal have hjælp. Man kan ikke trække tingene ud på den måde. Det er umenneskeligt for de familier, siger Susanne Martens Kræmmergaard, der ønsker at kommunen strammer op.

- Jeg ønsker, kommunen bliver bedre til at lytte, og jeg ønsker at sagsforløbet ikke bliver så tungt og træls. At det ikke bliver en kamp. Det ville være meget nemmere og vi kunne være sammen og bruge vores kræfter på at få hjulpet vores søn istedet for at kæmpe med kommunen.

Borgmester Mogens Gade har sammen med Jan Lund Andersen, der er Børne- og Familiedirektør i Jammerbugt Kommune skrevet under på redegørelsen til Socialministeren, og han forsvarer gerne kommunens udlægning af sagen. Den er sandfærdig, siger han.

- Det der sker, set fra Jammerbugt Kommunes synsvinkel, det er præcis det, vi har redegjort for overfor ministeren. Vi har ingen interesse i at komme med en redegørelse, der ikke stemmer overens med virkeligheden.

Ifølge ham har det intet på sig, når de frustrerede forældre siger, at kommunens sagsbehandlere trækker sagerne i langdrag med lange sagsbehandlinger som resultat.

- Jeg tror, det er virkeligheden mange steder. Der er mange ting, der er komplekse, der så mange ting, der skal dokumenteres i forhold til de her ting. Vi ønsker at gøre det så godt som muligt og er ikke ude på at feje for egen dør. Vi er ikke en kommune i "det vilde vesten" som Orla Hav har antydet overfor TV2 Nord. Vi er her for borgernes skyld, og det vil vi også være i morgen. 

Borgmesteren medgiver, at der ting, kommunen kunne have gjort bedre, men siger også, at man hele tiden har arbejdet på at blive bedre. Nu vil han gerne se fremad.

- Vi ønsker en dialog med de her forældre, og det er aftalt med den gruppe af forældre, der er utilfredse, at der afholdes fires møder i løbet af 2017. Der er sat datoer på samtlige møder. Derudover er der også en løbende dialog med hver enkelt. Jeg synes bare, man skal prøve at få det her sat på et niveau hvor man siger at vi har en fælles interesse i at de her forældre og børn får en så fornuftig tilværelse som overhovedet muligt. Det er vores interesse.

- Jammerbugt Kommune har empati, og det har jeg også personligt, overfor de her mennesker, der er ude i en svær situation. Og så er kommunen jo ikke en modspiller. Det kan godt være, man oplever det, men der er mange ting indbygget i systemet og de ting vi kan gøre bedre fra kommunens side, dem øver vi os i at blive bedre til dag for dag.

- Jeg tænker, vi kommer ind i et forløb hvor vi alle får en respekt for, at vi skal se fremad. Både i forhold til de dialogmøder hvor vi kan få en bedre forståelse af, hvad det er, der foregår og hvorfor det tager lang tid. Derudover går jeg også ud fra at samtalerne med hver enkelt familie, som jo har store udfordringer, kommer til at foregå på en fornuftig måde, så der også bliver respekt for kommunens arbejde, ligesom vi har respekt for den situation forældrene står i.

Du kan se hele interviewet med borgmester Mogens Gade herunder.