Foto: David Leth Williams / Ritzau Scanpix

Håndsrækning til anbragte børn og unge i Jammerbugt Kommune

En større bevilling fra Socialstyrelsen gør det muligt for Jammerbugt Kommune at tilbyde anbragte børn og unge bedre vilkår, så de nemmere kan gennemføre en uddannelse.

Anbragte børn og unge i Jammerbugt Kommune får fremover bedre mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Socialstyrelsen har kastet 3,6 millioner kroner ind i et nyt projekt, der netop skal understøtte de anbragte børn og unges læring og trivsel - både i skolen og derhjemme.

- Vi ved fra forskningen, at anbragte børn og unge ofte har trivselsmæssige udfordringer. Den del fylder meget i mediebilledet. Derimod ser vi sjældent samme opmærksomhed på deres faglige præstationer og skolemæssige udvikling. Med den styrkede indsats vi får på netop dette felt med projektet her, vil trivslen og den skolemæssige udvikling i højere grad komme til at gå hånd i hånd, siger Formand for Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune Ulla Flintholm. 

Med den styrkede indsats vi får på netop dette felt med projektet her, vil trivslen og den skolemæssige udvikling i højere grad komme til at gå hånd i hånd.

Ulla Flintholm, formand for Børne- og Familieudvalget, Jammerbugt Kommune 

Projektet går ud på at opkvalificere Jammerbugt Kommunes indsats over for de anbragte børn.

Fire af folkeskolerne i Jammerbugt Kommune deltager i projektet. Hver skole har et særskilt fokus på elever, der er anbragt i enten plejefamilier eller på opholdssteder i kommunen. 

Dels skal lærerne på skolerne videreuddannes - og dels skal der deles viden i større udstrækning mellem skolen og plejefamilien. 

- Det er et afgørende succeskriterie for projektet, at erfaringerne fra indsatserne, og samarbejdet med de forskellige aktører i forhold til de anbragte børn og unge, konsolideres og med tiden bliver til gavn for hele skolevæsnet og alle anbragte børn og unge i Jammerbugt Kommune, forklarer Chef for Skole- og Dagtilbud, Diana Lübbert Pedersen, ser denne mangfoldighed som en styrke ved projektet.

Projektet begynder i løbet af 2020 og løber frem til 2022.

Læs også Anbragte børn skal kunne undgå forældresamvær: - Godt vi får indflydelse